رهبرى ، مبین قانون

ارسال شده توسط رسول گ.م | در چهارشنبه 20 آبان 1388 | نظرات ( )

http://www.alimola.mihanblog.com


اسلام تنها مكتبى است كه انسان را مى سازد و بهترین برنامه ها را براى رشد و ترقى او،ارائه مى دهد. اسلام در تمام قسمتهاى اعتقادى ، عبادى ، سیاسى ، نظامى ، فرهنگى اقتصادى ، اجتماعى و بهداشتى ، برنامه هاى مخصوص دارد. اسلام براى اینكه یك جامعه نمونه و برتر بوجود آید، دو عامل مهم را لازم مى داند: قانون الهى و رهبرى الهى - مردمى .
براى اینكه یك اجتماع ، همیشه در حال فعالیت و حركت باشد و امت سعادتمند شود، قوانین كامل و جامعى لازم است تا ارزشها و كرامتها و فضیلتهاى انسان را حفظ كرده ، عوامل ضد پیشرفت را از بین ببرد و جامعه را به سوى سعادت و رستگارى هدایت كند. این قانون باید از طرف قانونگذارى باشد كه عقل كل بوده و عملش به همه نیازها احاط دارد و قادر است جامعه را در سیر تكامل به حركت درآورد، چرا كه خود، كمال مطلق است و به همه چیز، دانایى دارد و چنین قانوگذارى همان خداى یكتاست كه جهان را آفریده است . پس قانون و برنامه تكامل انسان ، باید از سوى او باشد تا در قلب و جان مردم ، نفوذ كند.

http://www.alimola.mihanblog.com


براى اینكه هوهاى نفسانى هیچ كس بر قانون اثر نگذارد و كسى هنگام توضیح قانون ، به نفع خود یا ضرر دیگرى مطلبى را كم یا اضافه نكند و براى حفظ شدن اصل و حقیقت قانون ، و همچنین بیان كردن و عمل كردن به آن ، احتیاج به كسى است كه قانون را براى مردم توضیح دهد و آن را به اجرا درآورد. این مسؤ ولیت سنگین و حساس باید بر دوش كسى باشد كه از طرف خدا تعیین و انتخاب شده است ، چنین شخصى كه پیامبر(ص ) نامیده مى شود. به وسیله وحى ، قانون و پیام خدا را به بشر مى رساند و آن را تفسیر و اجرا مى كند.
بعد از پیامبر(ص ) نیز براى اینكه زحمتهاى او هدر نرود و راهش باقى بماند، باید ادامه كار به عهده كسى باشد كه از طرف خدا انتخاب شده و به وسیله پیامبر، به مردم معرفى شود. چنین كسى باید خصوصیات پیامبر را درارا باشد. این خصوصیات ، عبارت است از
:
1- عصمت داشته باشد ؛ یعنى در تمام دوران عمر خود هرگز مرتكب گناه نشده باشد. در بیان احكام و حقایق دین و جواب دادن به سؤ الهاى مذهبى مردم و توضیح مسائل پیچیده مذهبى دچار خطا و اشتباه نشود
.
2- دانایى و آگاهى او نسبت به دین و مذهب ، از همه بیشتر باشد و هیچ مساله اى براى او نا آشنا نباشد
.
3- نیكوكارترین ، عادلترین ، پرهیزكارترین و پاكترین افراد جامعه باشد.

منبع: کتاب پیام غدیر

http://www.alimola.mihanblog.com
ارسال شده در: پیام غدیر ،

قانون ، نیاز فطرى بشر

ارسال شده توسط رسول گ.م | در دوشنبه 6 مهر 1388 | نظرات ( )


انسان بر اساس فطرت خود، خواهان زندگى دسته جمعى است ؛ از تنهایى مى گریزد و به جامعه پناه مى آورد. یك فرد، به تنهایى نمى تواند همه خواسته هاى خویش را برآورده سازد. جامعه انسانى مانند بدن است ، همان طور كه اعضاى مختلف بدن مثل قلب ، دستگاه گوارش ، دستگاه تنفس ، كلیه ، مغز و اعصاب ، هر كدام وظیفه مشخصى دارند ولى در عین حال با یكدیگر ارتباط و همبستگى دارند، انسانها نیز، هر چند، هر كدام فعالیت مشخصى دارند، لیكن كار و فعالیتشان بر جامعه اثر مى گذارد.
براى اینكه تمام افراد بشر، بدانند كه محدودیتها و مسئولیتهایى دارند و باید بدان عمل كنند، لازم است . نیروى باشد كه جامعه را كنترل كرده و برابرى را در آن پیاده كند. تا حد و حدود كارها و تكالیفى كه افراد جامعه به عهده مى گیرند، حفظ و مشخص شود. در این صورت مى توان جامعه را به نظم و پیشرفت و پیروزى رساند و از ایجاد هر گونه به هم ریختگى و شورش ‍ جلوگیرى كرد. این نیروى كنترل كننده همان قانونى است كه بر جامعه حاكم است .
این قانون ، افراد جامعه را به سوى انسانیت و رشد و تكامل سوق مى دهد و باعث مى شود كه تك تك اعضاى آن احساس مسئولیت كنند و عدالت در اجتماع ، حفظ شود و اجراى قانون ، سبب مى شود، نظم و انظباط در اجتماع ، حفظ شود و اجراى قانون ، سبب مى شود، نظم و انظباط در اجتماع رعایت شود و اوضاع جامعه ، با شرایط و خصوصیات و نیازهاى مساوى و معنوى انسان ، منطبق گشته ، تمام حالات و خواسته هاى مختلف انسان مورد توجه ، قرار گیرد. بنابراین قانون باید طورى باشد كه حق و حقوق همه مردم را حفظ كند، تا جامعه ، بطور متعادل و یكسان و برابر به حركت درآید.


اگر قانون مورد نیاز جامعه را انسان تدوین كند، ناقص خواهد بود، زیرا عقل و اندیشه انسان ، كامل نیست و اطلاعات و مهارت كافى ، نسبت به جنبه هاى مادى و معنوى بشر ندارد و علم او نیز محدود و ناقص است و تمایلات نفسانى بر او تاثیر مى گذارد، بنابراین ، قانون را به نفع خود وضع مى كند ؛ مثلا چند سال پیش در پارلمان فرانسه قانونى تصویب شد كه براساس آن تمام داراییهاى میت به تصرف دولت در مى آمد تا صرف مصالح عمومى شود. با تصویب این قانون ، بازماندگان اقتصادى و تجارى بشدت كاهش یافت ، چرخهاى صنعتى كند رشد و صادرات مملكت تفاوت چشمگیر پیدا كرد، بگونه اى كه نزدیك بود از بین برود، هفتاد درصد تلاش اقتصادى پایین آمد و بیم آن مى رفت كه اقتصاد فرانسه براى همیشه سقوط كند و كشور ورشكسته شود. اعضاى دولت دچار ترس و وحشت شدند و براى یافتن علت آن جلسه هاى پى در پى گرفتند و سرانجام ، معلوم شد كه قانون الغاى ارث ، كه حاصل افكار ناپخته نمایندگان مجلس بود، كشور را به این گرداب انداخته است (1) زیرا مردم براى كار و فعالیت باید انگیزه داشته باشند و خود انگیزه مالكیت نیز در حیات شخص و مالكیت وارث بعد از مرگ ، موثر است و در جامعه ، شور و شوق و تحرك ایجاد مى كند. اگر این انگیزه نباشد، ركود و سقوط گریبانگیر جامعه خواهد شد. از این رو، قانون باید بر اساس ارزشها و اصول انسان واقعیات اجتماعى و مصالح فرد و جامعه بنا نهاده شود تا سعادت فرد و اجتماع را به ارمغان آورد.

پی نوشتها:

1- شهید عبدالكریم هاشمى نژاد، مناظره دكتر و پیر، ص 75

منبع: كتاب پیام غدیر
ارسال شده در: پیام غدیر ،

ضرورت غدیر

ارسال شده توسط رسول گ.م | در شنبه 17 مرداد 1388 | نظرات ( )

پس از انتصاب مولاى متقیان على (ع ) به امامت و پدید آمدن خجسته روز غدیر، براى هر كس به طور طبیعى ، سوالهایى كه در خصوص مبانى عقلى ، اجتماعى و سیاسى این انتصاب به وجود مى آید كه براى روشن شدن آنها این بحث را به طور خلاصه و گذرا، طرح مى كنیم .
از وقتى كه بشر خود را شناخت براى تامین خوشبختى و سعادت خود، همواره دنبال شناخت عوامل و ریشه هاى آن بود. او مى خواست بداند، كه چه وسایلى لازم است ، تا یك جامعه سالم ، زنده ، فعال ، آگاه ، آزاد، شجاع ، نیرومند، مستقل و مترقى تحقق یابد، این آرزو و عقیده ، براى جامعه بشرى به شكل رویا در آمده بود. افلاطون این جامعه رویایى را مدینه فاضله نام گذاشت

 


اندیشمندان ، متفكران و جامعه شناسان از زمانهاى دور، هر كدام در این مورد، عقیده خاصى داشتند بعضى از فلاسفه مانند افلاطون معتقد بودند كه حكومت باید به دست افراد صلاحیت دار باشد و به همین منظور، لازم مى دانستند كه حكومت و سرپرستى جامعه به عهده حكما، علما و عقلا باشد(1). عده اى كه معتقد به حكومت فلاسفه بودند، مى گفتند: قوانین بى روح و بى جان نمى تواند جامعه را به سرمنزل مقصود برسانند. گروهى دیگز عقیده داشتند كه اگر جامعه اى پاك ، شایسته و وظیفه شناس ‍ مى خواهیم ، لازم است كه قوانین جامع ، عادلانه و مترقى داشته باشیم تا به وسیله آن ، جامعه برتر و ایده آل محقق شود. ارسطو (معلم اول ) از طرفداران این نظریه بود.

پی نوشتها:

1- سیر حكمت در اروپا، ص 27

منبع: كتاب پیام غدیر
ارسال شده در: پیام غدیر ،

اعمال روز غدیر

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 1 خرداد 1388 | نظرات ( )

http://alimola.mihanblog.com


اعمال این عید بزرگ به شرح زیر است :
1- روزه ، كه كفاره شصت سال گناه است
.
2- غسل كردن
.
3- خواندن زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام

4- خواندن دو ركعت نماز، كه كیفیت آن در مفاتیح الجنان آمده است .
5- خواندن دو ركعت نماز، پیش از زوال كه دستور آن در مفاتیح الجنان آمده است
.
6- خواندن دعاى ندبه
.
7-  خواندن دعایى كه سید بن طاوس از شیخ مفید نقل كرده و در مفاتیح الجنان آمده است
.
8- چون مومنى را ملاقات كند، این تهنیت را بگوید:

الحمدالله الذى جعلنا من المستمسكین بولایة امیرالمومنین و الائمه علیهم السلام ؛
شكر خداى را كه ما را از مستمسكان به ولایت امیر مومنان و پیشوایان معصوم (ع ) قرار داد.
و نیز بخواند:

الحمدالله الذى اكرمنا بهذا الیوم و جعلنا من الموقنین بعهده الینا و میثاقه الذى و اثقنا به من ولایة ولاة امره و القوام بقسطه و لم یجعلنا من الجاحدین و المكذبین بیوم الدین ؛
سپاس خدا را كه ما را بدین روز، گمراهى داشت و از وفا كنندگان به عهدى كه به ما سپرده و به پیمانى كه براى ولایت والیان امرش و قائمان به عدلش ‍ از ما گرفته ، قرار داد، و از منكران و تكذیب كنندگان به روز قیامت قرار نداد
9- صد مرتبه بگوید: الحمدالله الذى جعل كمال دینه و تمام نعمته بولایة امیرالمومنین على بن ابى طالب علیه السلام ؛
سپاس خدا را كه كمال دینش و تمامیت نعمت خود را به ولایت امیرمومنان على بن ابى طالب (ع )، قرار داد.
10- شكر خدا را به جهت نعمت بزرگ ولایت على )ع ) به جا آورد
.(1)
11- جامه هاى زیبا بپوشد
.
12- خود را آراسته كند و عطر بزند. گفتنى است كه زنان باید فقط براى محارم خود زینت كنند و عطر بزنند
.
13- شادى كنند و پیروان حضرت على (ع ) را شاد كنند
.
14- تقصیرها و خطاهاى دیگران را ببخشند
.
15- مشكلات مردم را بر طرف كنند
.
16- صله رحم به جا آورند
.
17- به امور خانواده رسیدگى كنند
.
18- مومنان را مهمانى كنند
.
19- افطارى بدهند.

20- به دیدن یكدیگر بروند.
21- هدیه بدهند
.
22- به روى مومنان لبخند بزنند
.
23- هدیه بدهند
.
24- با مومنان مصافحه كنند ؛ بدین صورت كه : دست راست خود را در دست راست برادر مومن خود قرار داده و آن گاه این جملات را بگویند:

و اخیتك فى الله و صافیتك فى الله و صافحتك فى الله و عاهدت الله ، و ملائكه و كتبه و رسله و انبیائه و الائمة المعصومین علیهم السلام ، على انى ان كنت من اهل الجنة و الشفاعة و اذن بى بان ادخل ، الجنة لا ادخلنا الا و انت معى ؛
برادر تو شدم در راه خدا و صفا كردم با تو در راه خدا و مصافحه كردم با تو در راه خدا و عهد كردم با خدا و فرشتگانش و كتابهایش و رسولانش و پیغمبرانش و امامان معصوم - علیهم السلام - بر اینكه اگر من از اهل بهشت یافتم ، داخل نشوم جز به همراهى تو.
آن گاه مومن دیگر بگوید: قبلت پس بگوید:
اسقطت عنك جمیع حقوق الاخوة ما خلا الشفاعة و الدعاء و الزیارة ؛(2)

ساقط كردم از تو همه حقوق برادرى را جز شفاعت و دعا و زیارت .

پی نوشتها:

1- علامه شریف الدین عاملى ، المراجعات ، ج 1، ص 198.
2- مفاتیح الجنان ، ص 563 - 573.

منبع: كتاب پیام غدیر، اثر عذرا انصاری

http://alimola.mihanblog.com
ارسال شده در: پیام غدیر ،

زیارت على (ع ) در عید غدیر

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 1 خرداد 1388 | نظرات ( )

http://alimola.mihanblog.com


اى پروردگار! اى خداى من كه ستایش مخصوص توست ،تو كه یكتا و بى شریك و عنى بالذاتى و یگانه اى و مثل و همتایى ندارى . حضرت محمد(ص ) بنده خاص و فرستاده تو بر خلق است ،پس درود تو بر او و آل او باد. اى خدا،این جهان زیر نظر توست و تو هر روز در كارى هستى ،چنان كه از لطف توست كه بر من تفضل فرمودى و مرا به اجابت دعوت به بندگى خود گرامى داشتى و مرا اهل دین خود و لایق دعوت خویش گرداندى . سپس در پى فضل خود،فضل دیگرى و سپس ‍ جودى پس از جود دیگر به من ارزانى داشتى و همه از رافت و رحمت تو بود،نه از استحقاق من ،تا آن كه این پیمان عبودیت را بر من تجدید كردى و نعمت را بر من تمام نمودى و مرا به نعمت كامل كه توحید و بندگى و ایمان است هدایت كردى . اى خداى من ، اى سرور و مولاى من ! از تو مى خواهم كه این نعمت ایمان را همواره تا زنده ام برایم حفظ كنى ، بگونه اى كه از من خشنود باشى كه تو البته بهترین بخشندگانى .
اى خدا،فرمان تو را شنیدیم و اطاعت نمودیم و به نداى رسولت كه مردم را به سوى تو دعوت مى كرد،لبیك گفتیم . نسبت به ولایت و اطاعت مولاى ما و مولاى همه مومنان امیرالمومنین على بن ابى طالب كه بنده خداست و برادر رسول او. صدیق اكبر و حجت خدا به خلق است ،پیروى كردیم ،همان كس كه یاور دین حق و پشتیبان اهداف پیامبر(ص )است . او یاور دین خدا شد، چون او مخزن علم حق و صندوق اسرار غیب الهى است و امین خدا بر خلق و حامل سر خدا و شاهد به حق در میان خلق است
.
اى خدا، اى پرورگار، ما نداى رسولى كه خلق را به سوى تو فرا مى خواند، اجابت كردیم . پروردگارا، پس گناهان ما را بیامرز و زشتیهاى ما را بپوشان و ما را با نیكوكاران عالم بمیران و با آنها محشور ساز. پرورگارا از كرمت آنچه را كه به رسولانت وعده دادى از نعمتهاى بهشتى به ما نیز فرما و ما را در قیامت خوار مگردان كه تو نیز هرگز خلاف وعده نخواهى كرد.

http://alimola.mihanblog.com

 

اى پروردگار،ما پیامبر(ص ) تو را و وصى او كه آقا و مولاى مومنان على (ع ) است را تصدیق كردیم و به جبت و طاغوت (یعنى مخالفان پیغمبر و على (ع ) كافر شدیم پس تو ایمان و ولایت ما را حفظ كن و ما را به امام خود محشور فرما كه ما به آن بزرگواران به یقین ایمان آورده و تسلیم امر آنها هستیم ، به باطن و ظاهر آن امامان و شاهد و غایب آنها هستیم ، به باطن و ظاهر آن امامان و شاهد و غایب آنها ایمان داریم و به امامت آنها و آقایى آنها بر خود راضى و خشنودیم كه آنها واسطه فیض بین خدا و ما هستند. ما پشتوانه جز ولایت آنان و پناهى جز آنها نداریم و جز آنها به كس دیگرى توسل نمى جوییم و از هر كس كه با آنها به مخالفت بر خیزد، بیزاریم .
خدایا،تو شاهد باش كه ما به دین محمد و آل محمد(ص)  پیوسته ایم ، سخن ما سخن آنها و آیین ما آیین آنهاست ، هر چه آنها فرمودند، پذیرفته ایم و هر چه را كه منكر شدند، ما هم انكار نمودیم و هر چه را آنها دوست مى دارند، ما نیز دوست مى داریم و با هر كس دشمن هستند ما نیز دشمنیم و با هر كه مهر ورزند ما هم مهربانیم ، ما به امامان خود ایمان آورده و تسلیم امر آنها و راضى به رضاى آنها هستیم (كه رضاى آنها رضاى توست ) درود خدا بر روان پاك آنها باد. خدایا، پس تو این نعمت ایمان را بر ما تمام گردان و ما را از این كمال محروم مفرما، و براى ما ثابت و استوار گردان و ما را بر این عقیده زنده بدار و بر آن بمیران كه آل محمد امامان ما هستند، ما هم به آنها اقتدا كرده و آنها را دوست داریم و با دشمن آنها، كه دشمن خداست دشمن هستیم
.
در قسمت دیگرى از زیارت چنین آمده است
:
اى خدا، من از تو به حق محمد(ص ) پیغمبر تو، و به حق على (ع ) ولى و بنده خاص تو، و به آن شان و مقامى كه فقط به آن دو بزرگوار اختصاص ‍ دادى درخواست مى كنم كه درود بر محمد و على فرستى و از هر خیر و خوبى عاجل ، ابتدا به آنها عطا كنى . اى خدا، درود فرست بر محمد و آل محمد، و امامان و رهبران شرع الهى و داعیان و بزرگان دین خدا و ستارگان درخشان (آسمان ایمان ) و نشانهاى روشن حق و پیشواى بندگان و ستونهاى بلاد و)شهر توحید) آزادگان و رادمردان عالم و ناقه فرستاده شده و كشتى نجات در دریاى عمیق معرفت و خداشناسى

اى خدا، درود فرست بر محمد و آل محمد و گنجهاى علم تو و اركان توحید و معرفت و ستونهاى دین و معدنهاى بخشش و كرامت و خاص و خالصان آفرینش تو و برگزیدگان خلق تو كه متقیان و پاكیزگان و بزرگواران و نیكویان خلق هستند و درگاه مورد نیاز به مردم كه هر كس به آن درگاه لطف در آید، نجات مى یابد و هر كس امتناع ورزد هلاك مى شود.
اى خدا، درود فرست بر محمد و آل محمد كه اهل و برگزیده ( رجال ) تو هستند. تو خلق را امر به سوال در علوم آسمانى از آن بزرگواران كردى و آنان خویشاوندان و نزدیكان رسولند كه امر به محبتشان فرمودى و اداى حقشان را به خلق واجب كردى و بهشت را جایگاه كسى كه پیرو آنهاست قرار

دادى . اى خدا، درود بر محمد و آل محمد فرست چون خلق را به اطاعت تو امر نمودند و از عصیان تو نهى كردند و بندگانت را به وحدانیت تو راهنمایى كردند.
اى خدا، من از تو درخواست مى كنم به حق محمد(ص ) پیغمبر تو و برگزیده ات و بنده خاص خالصت و امین وحى و فرستاده تو به سوى خلق و به حق امیرالمومنین و پیشواى دین و رهبر سلسله نیكان عالم ؛ آن وصى وفادار پیغمبر و صدیق اكبر و آن كه میان حق و باطل جدا كند. آنكه كامل است و شاهد و نماینده توست و رهنماى خلق به سوى توست و آنكه فرمان تو را با صداى رسا به عالم رسانید و در راه دین تو كوشش فراوان كرد و باكى از سرزنش بدگویان نداشت . تو را قسم مى دهم كه اولا بر محمد و آل محمد درود فرستى و آنگاه در این روز شریف غدیر كه عقد خلافت و عهد ولایت على (ع ) را بر گردن خلق نهادى و دین را ولایتش به حد كمال رسانیدى ، در این روز مرا از عارفان (به خدا و رسالت و ولایت ) قرار دهى و به احترام این روز، و به حق مومنان به شرافت این روز كه مرا از آزادشدگان از آتش دوزخ مقرر فرمایى و از حسودان نعمت آسوده دارى
.
اى خدا، كه چنان كه این روز را بزرگترین عید خود قرار دادى و در آسمان ، روز عید عهد و پیمان نام نهادى و در زمین ، روز اخذ میثاق و روز جمع سوال (یعنى روزى كه از تمام خلق درباره عهد این روز سوال كنند كه به عهد ولایت وفا كردند یا نكردند). خدایا! درود فرست بر محمد و آل محمد(ص ) و چشم ما را به جمال آنها روشن ساز و تفرقه و پراكندگى ما را به اتحاد و وحدت تبدیل كن و بعد از نعمت هدایتت ما را از گمراهى حفظ فرما و ما را از شكر گزاران نعمتهایت قرار ده ، اى مهربانترین مهربانان
.
ستایش خداى را كه ما را به شرافت و احترام این روز آشنا و بینا گردانید و ما مسلمان را به این روز گرامى داشت و شرف معرفتش را به ما عطا كرد
.
اى رسول خدا و اى امیر اهل ایمان ، از من بر شما دو بزرگوار و عترت و دوستانتان بهترین سلام و تحنیت باد تا زمانى كه شب و روز در جهان باقى است . من شما را وسیله توجه خودم و خداى شما در انجام مقاصد و بر آمدن حاجتها و آسان شدن كارهاى مشكل قرار مى دهم
.
اى خدا، من از تو درخواست مى كنم به حق محمد و آل محمد كه درود بر محمد و آلش فرستى و لعنت بر منكران حق و منكران روز غدیر و مخالفان احترام آن كه با (شكستن عهد ولایت على (ع ) در روز عید غدیر) راه دین تو را به مردم بستند تا نور تو را خاموش كنند، اما خداى متعال جز آن كه نور وحى و چراغ حجت به حق خود را روشن نگه مى دارد، نخواهد كرد
.
اى خدا! تو به اهل بیت رسولت محمد(ص ) فرج و گشایش عطا فرما و غم و آلام آنها را بر طرف گردان و به بركت آنان بر دل مومنان مرهم بگذار و غم و اندوه بخصوص غم فراق امام زمان را از عدل و داد پر گردان ، چنان كه پر از ظلم و جور شده است و وعده فرج و سلطنت الهیه را كه به ایشان داده اى

، آشكار گردان كه تو هرگز خلاف وعده نخواهى كرد.

منبع: كتاب پیام غدیر، اثر عذرا انصاری

 http://alimola.mihanblog.com
ارسال شده در: پیام غدیر ،

غدیر عید بزرگ خدا

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 1 خرداد 1388 | نظرات ( )


هیجدهم ذى حجه عید غدیر خم ، عید آل محمد علیهم السلام از بزرگترین اعیاد اسلامى است . خداوند تمام پیامبران را مامور كرد كه این روز را عید بگیرند و آنها نیز جانشین خود را امر به بزرگداشت عید غدیر كردند. نام این عید در آسمان ، عهد موعود بوده و در زمین روز میثاق است ؛ میثاق با ولایت امیر مومنان على (ع ). و این همان روزى است كه حضرت موسى و عیسى براى خود جانشین انتخاب كردند. در چنین روزى رسول خدا(ص ) بین برادران مسلمان ، عقد اخوت خواند.
رسول خدا(ص ) به حضرت على (ع) سفارش كرد كه این روز را عید قرار دهد. از امام صادق (ع ) نقل شده كه پیامبر(ص)  فرمود: روز غدیر خم ، بهترین عید امت من است و آن روزى است كه خداوند امر فرمود مرا در آن روز به منصوب كردن على بن ابى طالب به عنوان رهبر امت خودم كه بعد از من به وسیله او راهنمایى شوند و آن روزى است كه خداوند دین خود را كامل گردانید و نعمت را بر امت من تمام نمود و اسلام را براى آنان به عنوان دین شایسته پسندید و انتخاب نمود
.
سپس فرمود: اى مردم ! همانا على (ع ) بعد از من است و از خاك طینت من پدید آمده و او بعد از من ، امام و پیشواى مردم است و آنچه را كه مورد اختلاف بین آنان باشد در خصوص سنتهاى من بیان مى كند، و او سرور مومنان و رهبر بزرگان ، و نیكوترین جانشینان و شوهر سرور زنان عالمیان و پدر امامان هدایت كننده است .

 


اى مردم !هر كس با على مهربان باشد من با او مهربانم هر كس على را خشمگین كند من با او خشمگینم ، هر كس به على محبت كند من به او محبت مى كنم ، هر كس با على قطع كند من با او قطع ارتباط مى كنم ، هر كس ‍ بر على جفا كند من با او جفا كنم ، هر كس على را دوست بدارد من با او دوست مى شوم ، و هر كس با على دشمنى كند من با او دشمنى مى كنم ، اى مردم ! من شهر حكمتم و على ابن ابى طالب در آن است و نمى توان به شهر وارد شد مگر از درش . دروغ مى گوید آن كس كه گمان مى كند مرا دوست دارد در حالى كه على را دشمن مى دارد.
اى مردم ! قسم به خدایى كه مرا به نبوت مبعوث گردانید و مرا به رسالت برگزید، من هنگامى كه على را به امامت منصوب كردم خداوند، اسم او را در آسمانهایش بلند گردانید و ولایت و دوستى او را بر ملائكه اش واجب گردانید. از ابوهریره نقل شده كه او گفت : هر كس روز هیجدهم ذى الحجه را روزه بگیرد،خداوند ثواب شصت ماه روزه گرفتن را در نامه عمل او ثبت مى كند،و آن روز،روز غدیر خم است ؛ هنگامى است كه پیامبر خدا دست على را گرفت و بلند كرد و فرمود: اى مردم ،آیا من رهبر و سرپرست مومنین نیستم ؟ گفتن : بله ،اى رسول خدا،فرمود: هر آن كس كه من ولى و رهبر اویم ،على هم رهبر و مولاى اوست . پس عمر به حضرت على عرض كرد: مبارك باد،مبارك باد اى فرزند ابى طالب ، صبح كردى در حالى كه تو مولاى ن و مولاى همه مسلمین مى باشى سپس خداوند بزرگ ،آیه الیوم اكملت لكم دینكم را نازل فرمود(1)

از حضرت رضا (ع ) نقل شده است كه به ابى نصر فرمود:
اى پسر ابى نصر،هر كجا كه باشى سعى كن روز عید غدیر،كمار قبر مطهر امیرمومنان (ع ) حاضر شوى ،بدرستى كه خدا در این روز گناهان زیادى از مومنان را مى بخشد و آنها را از آتش جهنم دور مى كند،به اندازه دو ماه رمضان و شب قدر.

پی نوشتها:

1- تاریخ این عساكر،ترجمه امام على (ع )،الجزء الثانى ، ص 77؛ بحارالانوار، ج 37، ص 108؛ امالى شیخ صدوق ،مجلس اول ،ص 12.

منبع: كتاب پیام غدیر، اثر عذرا انصاری
ارسال شده در: پیام غدیر ،

غدیر از دیدگاه 14 معصومین(ع)

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 1 خرداد 1388 | نظرات ( )

http://alimola.mihanblog.com


اساس مذهب تشیع بر دو حدیث پایه گذارى شده است : یكى حدیث ثقلین(1) كه پیامبر اكرم (ص ) در كمتر از نود روز در چهار مكان آن را به مردم گوشزد كرد و دیگرى حدیث غدیر. ممكن است گفته شود،حدیث دوم ،مكمل حدیث اول است . سفارش بیش از حد پیامبر (ص ) درباره قرآن و عترت و نیز اصرار آن حضرت بر امامت و جانشینى بلافصل امیر مومنان (ع ) نمایانگر این حقیقت است كه حضرتش نگران آشوبى بود كه امت اسلامى بعد از آن حضرت ،با آن رو به رو مى شود.
اهمیت دادن به غدیر،اهمیت دادن به رسالت پیامبر گرامى اسلام است . ما در این قسمت ،واقعه غدیر را از زبان عارفان واقعى غدیر؛ یعنى امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین مورد مطالعه قرار دهیم .

1- حضرت رسول اكرم (ص):
شیخ صدوق در كتاب امانى روایتى از امام باقر (ع ) و آن حضرت از پدرش و از جدش نقل مى كند كه : روزى رسول اكرم (ص ) رو به امیر مومنان (ع ) كرد كرد و فرمود: اى على ،خداوند آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك را درباره ولایت تو، بر من نازل كرد، آنچه را كه به من امر شده از ولایت تو، اگر تبلیغ نكنم هر آینه عملم باطل است و كسى كه خدا را بدون ولایت نو ملاقات كند، بدرستى عملش باطل است . اى على ، من نمى گویم جز قول خدا را (2)

 

http://alimola.mihanblog.com


2- امیر مومنان على (ع):
سلیم بن قیس هلالى به بیعت امیر مومنان (ع ) با ابوبكر اشاره كرده مى گوید: ثم اقبل علیهم على فقال : یا معشر المسلمین و المهاجرین و الانصار انشدكم الله اسمعتن رسول الله یقول یوم غدیر خم كذا فلم یدع شیئا قاله عنه رسول الله الا ذكر هم ایاه قالو نعم(3)؛ اى مسلمانان و مهاجران و انصار،آیا نشنیدند كه رسول خدا (ص ) روز غدیر خم چنین و چنان فرمود. سپس تمام چیزهایى را كه پیامبر فرموده بود به مردم یادآورى كرد، همگى گفتند: بله .
در این زمینه مى توان به احتیاجات امیرالمومنان على (ع ) اشاره كرد. از جمله استدلال آن حضرت براى ابوبكر كه فرمود: بر اساس حدیث پیامبر (ص ) در روز عید غدیر،آیا من مولاى تو و هر مسلمانى هستم یا تو؟ ابوبكر گفت : شما (4)
و همچنین ابى الطفیل مى گوید: در روز شورا در خانه بودم و شنیدم كه على (ع ) گفت : آیا كسى غیر از من در میان شما هست كه پیامبر (ص ) به او گفته باشد: من كنت مولا فعلى مولاه اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه همگى گفتند: نه(5)
.
3- حضرت فاطمه زهرا(س):

ابن عقده در كتاب معروفش الولایه و شاگردش ابوبكر جعابى از محمد بن اسید روایت كرده كه از فاطمه زهرا سوال شد: آیا پیامبر (ص ) قبل از رحلتش درباره امامت امیر مومنان چیزى فرمود؟آن حضرت در جواب فرمود:
و عجبنا انسیتم یوم غدیر خم(6)؛ عجبا آیا روز غدیر خم را فراموش كردید؟

از فاطمه بنت الرضا از فاطمه بنت الكاظم (حضرت معصومه (س)  از فاطمه بنت الصادق از فاطمه بنت الباقر از فاطمه بنت حسین از ام كلثوم دختر فاطمه بنت النبى اكرم (ص ) نقل شده كه پیامبر (ص ) در روز عید غدیر فرمود: من كنت مولاه فعلى مولاه (7)

 


4- امام حسن (ع):
از امام جعفر صادق (ع ) چنین روایت شده است : امام حسن (ع ) هنگامى كه مى خواست با معاویه موادعه كند رو به او كرده ، فرمود: امت مسلمان از پیامبر (ص ) شنیدند كه درباره پدرم فرمود: انه منى بمنزلة هارون من موسى . همچنین دیدند كه پیامبر (ص ) ایشان را در غدیر خم به عنوان امام نصب كرد
.(8)
5- امام حسین (ع):

امام سلیم بن قیس در كتابش مى نویسد: امام حسین (ع ) قبل از مرگ معاویه ، خانه خدا را زیارت كرد. سپس بنى هاشم را جمع كرده ، فرمود: آیا مى دانید پیامبر اكرم (ص ) على (ع ) را در روز غدیر خم نصب كرد؟ همگى گفتند: بله
(9)
6- امام زین العابدین (ع):

ابن اسحاق تاریخدان معروف مى گوید: به على بن حسین گفتم : من كنت مولاه فعلى مولاه یعنى چه ؟ حضرت فرمود: اخبرهم انه الامام بعده ؛به آنها خبر داد كه اوست امام بعد از خودش
(10)
7- امام محمد باقر (ع):

ابان ابن تغلب مى گوید: از امام باقر (ع ) درباره گفته پیامبر من كنت مولاه فعلى مولاه پرسیدم ،آن حضرت در پاسخ فرمود: اى ابا سعید، پیامبر فرمود: امیر مومنان در میان مردم جایگزین من خواهد بود
.(11)
8- امام جعفر صادق (ع):

زید شحام گوید: نزد امام صادق بودم ، مردى از معتزله ،از ایشان درباره سنت مى پرسید. حضرت در پاسخ فرمود: هر چیزى كه فرزند آدم به آن نیاز دارد (حكم آن ) در سنت خدا و پیامبر(ص ) وجود دارد و چنانچه سنت نبود،خداوند هرگز بر بندگان احتجاج نمى كرد. آن مرد پرسید: خداوند چگونه با چه چیزى بر ما احتجاج مى كند؟حضرت فرمود
:
الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا و بدین وسیله ولایت را تمام گردانید و اگر سنت یا فریضه تمام نبود، خدا به آن احتجاج نمى كرد
. (12)
9- امام موسى كاظم (ع):

عبدالرحمن بن حجاج از حضرت موسى بن جعفر علیه السلام درباره نماز در مسجد غدیر خم پرسید. آن حضرت در پاسخ فرمود: صل فیه فان فیه فضلا و قد كان ابى یامر بذلك(12) در آن نماز بخوان ، بدرستى كه در آن ، فضل فراوان وجود دارد و پدرم به آن امر كرد.
10- امام رضا (ع):
محمد بن ابى نصیر بزنطى مى گوید: خدمت امام رضا (ع ) بودم ، در حالى كه مجلس پر از جمعیت بود و با یكدیگر درباره غدیر گفتگو مى كردند، برخى از مردم این واقعه را منكر شدند، امام فرمود: پدرم از پدرش روایت كرد كه روز غدیر در همان اهل آسمان مشهورتر است تا میان اهل زمین ، سپسفرمود: اى ابى نصیر این ما كنت فاحضر یوم الغدیر هر كجا هستى در این روز نزد امیرالمومنان على (ع ) باشبدرستى كه در این روز، خداوند گناه شصت سال از مردان و زنان مومن و مسلم را مى آمرزد و آزاد مى كند از آتش دوزخ دو برابر آنچه كه در ماه رمضان آزاد مى كند... سپس فرمود
:
و الله الناس فضل هذا الیوم بحقیقته لصافحتهم الملائكة كل یوم عشر مرات ؛

اگر مردم ارزش این دو روز را مى دانستند، هر آینه فرشتگان با آنان در هر روز ده مرتبه مصافحه مى كردند.(13)
11- امام جواد (ع):
ابن ابى عمیر از ابى جعفر ثانى (ع (در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چنین روایت كرد: پیامبر گرامى اسلام در ده مكان به خلافت اشاره كرده است . سپس آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چنین روایت كرده است . سپس آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نازل شد
(14)
توضیح اینكه : این آیه شریفه در اول سوره مائده است و این سوره ، آخرین سوره اى است كه بر قلب نبى اكرم (ص ) نازل شده است . در این سوره آیه اكمال و آیه تبلیغ وجود دارد كه ناظر به واقعه غدیر است
.
12- امام هادى (ع):

در كتاب ارشاد، كه زیارت امیر مومنان على (ع ) را از امام حسن عسكرى (ع ) و ایشان از پدرش نقل مى كند و مى گوید: امام جواد (ع ) در روز غدیر، حضرت على (ع ) را زیارت كرد و فرمود: اشهد انك المخصوص ‍ بمدحة الله المخلص لطاعة الله
...
شهادت مى دهم كه تو مخصوص مدح خدا و مخلص طاعت او مى باشى

سپس مى فرماید: خداوند حكم فرمود
:
یا ایها الرسول ما انزل الیك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالة و الله یعصمك من الناس

سپس فرمود: پیامبر، خطاب به مردم كرده و از آنها مى پرسد: آیا آنچه را كه بر عهده داشتم ، ابلاغ كردم ؟ همگى گفتند: بله ، سپس فرمود، خدایا گواه باش
!
بعد از آن فرمود
:
الست اولى بلمومنین من انفسهم ؟ فقالوا بلى فاخذ بیدك و قال من كنت مولاه فهذا على مولاه ، اللهم و ال من والاه و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله ؛

آیا من نسبت به مومنان از خود آنها اولى تر نیستم ؟ گفتند: بله . پس از آن دست على (ع ) را گرفت و فرمود: هر آن كس كه من مولاى اویم على مولاى اوست
.(15)
13- امام حسن عسكرى (ع):

از حسن بن ظریف نقل شده است كه او به امام حسن عسكرى (ع ) نامه نوشت كه گفته پیامبر من كنت مولاه فعلى مولاه یعنى چه ؟ حضرت در پاسخ فرمود
:
اراد بذلك جعله علما یعرف به حزب الله عند الفرقه ؛ خداوند اراده فرمود كه این جمله ، نشان و پرچمى باشد تا در هنگام اختلافها، حزب خداوند با آن شناخته شود.

اسحاق بن اسماعیل نیشابورى مى گوید: حضرت حسین بن على (ع)  به ابراهیم چنین نوشت : خداوند متعال با منت و رحمت خویش ، واجبات را بر شما مقرر كرد، این كار به واسطه نیاز او نبود، بلكه رحمت او بود كه متوجه شما شد. هیچ معبودى جز او وجود ندارد، او چنان كرد تا ناپاك را از پاك جدا كند و اندرون شما را بیازماید تا به سوى رحمت او پیشى بگیرید و منازل شما در بهشت (بر اساس نتیجه امتحان ) معین شود. از این رو حج و عمره و اقامه نماز و پرداخت زكات و روزه و ولایت را بر شما واگذار كرد و درى را فرا راهتان قرار داد تا درهاى دیگر واجبات را باز كنید،كلیدى را براى یافتن راه خود قرار داد. اگر محمد و جانشیانان او از فرزندش نبود، شما مانند حیوانات سرگردان مى ماندید و هیچ واجبى از واجبات را فرا نمى گرفتید. مگر مى توان از غیر در، وارد مكانى شد. وقتى كه خداوند به واسطه تعیین اولیا پس از پیامبر منت خود را بر شما تمام كرد، فرمود
:
الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا ؛ امروز دینتان را بر شما كامل و نعمت خود را بر شما تمام كردم ، راضى شدم كه اسلام دین شما باشد.

سپس براى اولیاى خود بر گردن شما حقوقى را قرار داد و به شما دستور داد كه حقوق ایشان را ادا كنید تا به دنبال آن زنان و اموال و خوراك و آشامیدنیها بر شما حلال باشد و به واسطه آن بركت و رشد و ثروت را به شما بشناساند و اطاعت كنندگان شما را به واسطه غیبت بشناساند
(16)
14- امام زمان (عج):

در دعاى ندبه كه ظاهرا منسوب به آن حضرت مى باشد چنین آمده است
:
فلما ایامه اقام ولیه على بن ابى طالب صلواتك علیهما و الهما هدیا اذ كان هو المنذر و لكل قوم هاد فقال و الملاء من كنت مولاه فعلى مولاه ...

هنگامى كه دوران عمر با بركت پیامبر(ص ) سپرى شد، وصى و جانشین خود على بن ابى طالب - كه رحمت تو بر تو و ایشان باد، براى هدایت امت ، برگماشت ، زیرا او منذر و هادى همه مردم بود (17)

 

پی نوشتها:

1- امانى شیخ صدوق ،مجلس 74،ص 400.
2- مجله ترائنا،شماره 4،سال پنجم به نقل از سلیم بن قیس ،ص 41
.
3- خصال شیخ صدوق ، ص 505، باب اربعین ، حدیث 30
.
 4- مالى شیخ صدوق ، ج 1 ص 342
.
5- اثبات الهداة ، ج 2، ص 112، حدیث 473 ؛ مناقب ابن شهر آشوب ،ج 3 ص
25 - 26.
6- اثبات الهداة ج 2 ص 112 ؛ احقاق الحق ، ج 16 ص 282
.
7- امالى شیخ صدوق ، ج 2، ص
171.
8- سلیم بن قیس ، ص 168
.
9- معانى الاخبار،ص 65 بحارالانوار،ج 37،ص 223

10- معانى الاخبار،ص 66
11- تفسیر برهان ج 1 ص 446
12- اصول كافى ج 4، ص 566
.
13- شیخ طوسى ، تهذیب الاحكام ، ج 6، حدیث 52، مناقب ابن شهر آشوب ، ج 3، ص 41
.
14- تفسیر قمى ، ج 1 ص 160
.
15- بحارالانوار، ج 100 ص 223
.
16- علل الشرایع ، ج 1، ص 249، باب 182، حدیث 66
.
17- مفاتیح الجنان ، مرحوم شیخ عباى قمى ، دعاى ندبه .

منبع: كتاب پیام غدیر، اثر عذرا انصاری

http://alimola.mihanblog.com
ارسال شده در: پیام غدیر ،

گالری تصاویر

معرفی کتاب

بحث غدیر خم از نظر قرآن شریف

عبدالكریم نیرى (بروجردى ).
چاپ اول : چاپ حكمت , قم , حدود سال 1353ش .
چاپ دوم : انتشارات نور فاطمه (س ), تهران , سال 1402ق , سال 1361ش .
كتاب پس از مقدمه ابتدا خلاصه اى از واقعهء غدیر خم و سپس بحث غدیر از نظر قرآن است كه سه آیه را مطرح مى نماید ...

خدمات چند رسانه ای علوی

دانلود نقشه غدیر

این نقشه که به صورت فلش تهیه شده است و در آن اطلاعات جالب و زیبایی از جمله: راه حج پیامبر ...

دانلود خطبه غدیر برای موبایل

نرم افزار خطابه غدیر بر روی تلفن همراه، با زبان برنامه نویسی جاوا طراحی و اجرا شده، تا دامنه ...

تم امام علی (ع) برای گوشی های سونی اریکسون

دریافت تم امام علی (ع) با موضوعیت غدیر خم برای گوشی های سونی ...

دانلود کلیپ پیمان با غدیر

دریافت کلیپ پیمان با غدیر با فرمت wmv برای عاشقان آن حضرت ...

کلیپ صلوات بر امیرالمومنین علیه السلام ویژه عید غدیر

دریافت کلیپ صلوات بر امیرالمومنین علیه السلام ویژه عید غدیر ...

کلام امیر

تبلیغات

 

مانده تا غدیر

 

جستجو در مطالب

 

نظرسنجی

 

آمار

 

درباره وبلاگ

 

موضوعات مطالب

 

خبرنامه

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات