دلایل صریح بر خلافت مولای متقیان على (ع)

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 18 بهمن 1398 | نظرات ( )

ادلـه اى كـه بـا صـرف نـظـر از حـدیـث غـدیـر, خود به طور مستقل و به طور صریح بر خلافت و رهبرى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب (ع ) دلالت دارند, به اندازه اى است كه ذكر تمام آنها نیاز به فرصتى فراخ وتالیفى پربرگ و بار دارد اینك جز ذكر چند مورد, فرصت و مجال نیست .
پیشتر یادآور مى شود كه هر چند جامعه اسلامى پس از پیامبر مكرم اسلام (ص ) در تعیین رهبر خود بـه اشـتـبـاه رفـت و خـلـیـفه برحق پیامبر اكرم (ص ) را مدت بیست و پنج سال از دخالت در امور مـسـلـمـیـن بـازداشـت , ولى چیزى از ارزش ذاتى آن حضرت نكاست , بلكه تنها خود را از رهبرى مـعـصـوم , محروم كردچرا كه ارزشها و فضایل آن حضرت وابسته به منصب ظاهرى خلافت نبود, بـلكه ارزش منصب خلافت به تصدى آن حضرت بستگى داشت , یعنى هر گاه غیر او در این منصب نشست , این منصب تنزل یافت و تنها زمانى به ارزش واقعى خود رسید كه على (ع ) بر آن تكیه زد.
نوشته اند:.
وقـتـى امـیـرالـمـؤمـنـین على (ع ) وارد كوفه شد, مردى پیش آمد و عرض كرد: به خدا قسم اى امیرالمؤمنین !خلافت از تو زینت یافت , نه تو از خلافت وجود تو این منصب را بالا برد, نه اینكه تو با آن برترى یافته باشى خلافت به تو محتاج بود نه تو به خلافت (1)
عبداللّه فرزند امام احمدبن حنبل مى گوید: روزى پیش پدرم نشسته بودم گروهى از اهل كوفه واردشدند و درباره خلافت خلفا صحبت كردند, ولى درباره خلافت حضرت على كلام طولانى شد پـدرم سربلند كرد و گفت : چقدر درباره على و خلافت بحث مى كنید! خلافت على را زینت نداد, بلكه على خلافت را زینت داد (2)

1ـ حدیث یوم الدار

خـلافـت پـیـامبر مكرم اسلام (ص ) و رهبرى جامعه اسلامى مسئله اى نبود كه پیامبر اكرم (ص ) تا آخـریـن روزهـاى عـمـر شریف خود آن را مسكوت گذاشته تكلیف جامعه اسلامى را نسبت به آن روشن نكندپیامبر اكرم از همان روزى كه مامور شد رسالت خود را علنى كند, موظف شد جانشین خود را نیزمعرفى كند.
هـنـگـامى كه آیه شریفه و انذر عشیرتك الاقربین (3) در سال سوم بعثت نازل شد, آن حضرت عـلى (ع )را خواند و فرمود: خدایم دستور داده است خویشان نزدیك خود را به اسلام دعوت كنم غـذایـى تـهیه كن و قدحى از شیر فراهم آور, و فرزندان عبدالمطلب را دعوت كن , تا من ماموریت خـویـش را بـه انجام رسانم حضرت على (ع ) مى فرماید: من تمام بنى عبدالمطلب را كه حدود چـهـل نـفـر بـودنـد دعـوت كردم و غذایى را كه فراهم كرده بودم پیش آوردم غذا خوردند و شیر نـوشـیـدنـد, ولى غذا و شیر به همان حال خود باقى ماند هنگامى كه پیامبر(ص ) مى خواست با آنها صـحـبـت كند, ابولهب گفت : محمد شما راسحر كرده است و مجلس از هم پاشید فرداى آن روز حـضـرت بـه مـن دستور داد دوباره آنها را دعوت كنم و غذا و شیرى تهیه نمایم هنگامى كه جمع شدند و غذا خوردند, حضرت لب به سخن گشوده فرمود:اى فرزندان عبدالمطلب به خدا قسم در عـرب جـوانـى را نمى شناسم كه براى قوم خود بهتر از آنچه من براى شما آورده ام آورده باشد: من براى شما خیر دنیا و آخرت را آورده ام و خدایم به من فرموده است شما را به آن بخوانم كدامیك از شما مرا در این كار یارى مى كند من (على ) كه در آن ایام از همه جوانتربودم گفتم : اى پیامبر خدا مـن تـو را یارى مى كنم حضرت گردن مرا گرفت و فرمود: این برادر, وصى وخلیفه من در میان شما مى باشد, از او بشنوید و او را اطاعت كنید در این هنگام اهل مجلس همه برخاستند و در حالى كه مى خندیدند به ابوطالب گفتند: به تو دستور مى دهد كه از على اطاعت كنى (4)
طبق روایتى پیامبر اكرم (ص ) سه بار پیشنهاد خود را تكرار كرد و هیچ كس جز على (ع ) او رااجابت نكرد (5)

2ـ حدیث منزلت

دلـیـل دیـگـرى كـه بـر خـلافت حضرت على (ع ) دلالت دارد, حدیث منزلت است حدیث منزلت ازمـشـهـورتـریـن احـادیـثـى است كه از پیامبر اكرم (ص ) صادر شده و بسیارى از اصحاب رسول خـدا(ص) آن راروایت كرده اند ابن عساكر در تاریخ دمشق (6) این حدیث را از 23 نفر از صحابه بـه طرق و اسنادمختلف روایت كرده است به طورى كه از قراین استفاده مى شود, این كلام شریف چندین بار ازرسول خدا(ص ) صادر شده است , ولى مشهورترین مورد آن در غزوه تبوك است .
در غـزوه تـبـوك پـیـامبر اكرم (ص ) خود فرماندهى سپاه را به عهده گرفته از مدینه خارج شد و عـلـى (ع ) رابه جانشینى خود در مدینه گمارد این تنها جنگى است كه على (ع ) پیامبر را همراهى نكرده است , به همین جهت براى آن حضرت مشكل بود كه در مدینه بماند و پیامبر خدا(ص ) راهى مـیـدان نـبـرد شـودهنگام حركت سپاه , خدمت پیامبر اكرم (ص ) رسیده عرض كرد: مرا با زنان و كودكان در مدینه مى گذارید؟

رت در جواب فرمود:.

اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى (7)
آیـا نـمـى خـواهـى كـه نـسـبت به من همانند هارون نسبت به موسى باشى ؟
با این فرق كه بعد از من پیامبرى نمى آید.
از قـرآن كـریـم چـنـیـن بـرمـى آیـد كه جناب هارون نسبت به حضرت موسى , پنج سمت داشته است :برادر, شریك نبوت , وزیر و یاور, پشتیبان (8) خلیفه و جانشین (9)
بـنـابراین حضرت على (ع ) نیز همین پنج نسبت را با پیامبر اكرم (ص ) دارد برادر اوست , چون او را بـه بـرادرى بـرگزید و فرمود: در دنیا و آخرت تو برادر منى (10) در ابلاغ پیام الهى شریك اوسـت , چـون فـرمود: جز من و على كسى از جانب من پیامى نمى رساند (11) وزیر اوست , چـون خـود فـرمود: على وزیر من است (12)  پشتیبان اوست , چون خداوند او را با على (ع ) یارى كرد (13) و خلیفه اوست , چون خود او را به خلافت برگزید (14)

3ـ حدیث وصایت و وراثت

پیامبر اكرم فرمود:.
لكل نبى وصى و وارث و ان علیا وصیى و وارثى (15)
هر پیامبرى وصى و وارثى دارد و على وصى و وارث من است .
و فرمود:.
انا نبى هذه الامة و على وصیى فى عترتى و اهل بیتى و امتى من بعدى (16)
من پیامبر این امتم و على بعد از من در میان خانواده و امتم وصى من است .
و فرمود:.
على اخى و وزیرى و وارثى و وصیى و خلیفتى فى امتى (17)
على برادر, وزیر, وارث , وصى و خلیفه من در میان امت من است .
در ایـن روایـات دو عـنـوان وصى و وارث مورد تاكید قرار گرفته است هر یك از این دو عنوان به تنهایى برخلافت امیرالمؤمنین على (ع ) دلالت دارند.

پی نوشتها:

1- تاریخ دمشق , ج 3, ص 145, و ینابیع الموده 344
2- تاریخ دمشق , ج 3, ص 146, حدیث 1163, و تاریخ بغداد, ج 1, ص 135
3- سوره شعرا, آیه 214
4- كنزالعمال , ج 13, ص 131, حدیث 36419 و ص 149, حدیث 36465, و تاریخ طبرى , ج 2, ص 62
5- فرائدالسحطین , ج 1, ص 85, باب 16, حدیث 65
6- همان , ج 1, ص 306 تا ص 394 حدیث 336 تا 456
7- مـسـنـد امـام احـمـد بـن حـنـبـل , ج 1, ص 177 و الـصـواعق المحرقه , ص 187, حدیث 1 و فـرائدالـسـحطین , ج 1, ص 122, باب 21, حدیث 85تا 89 و كنزالعمال , ج 13, ص 158, حدیث 9 و 36488 و تـاریـخ دمشق , ج 1, ص 177, حدیث 150 و مناقب ابن مغازلى , ص 27 تا 37,حدیث 40 تا 55
8- سوره طه , آیه 29 تا 32: واجعل لى وزیرا من اهلى هارون اخى اشددبه ازرى و اشركه فى امرى , از خـانواده ام وزیرى براى من قرار ده ,برادرم هارون را, پشتم را با او محكم كن و در كارم شریكش كن
9- سـوره اعـراف , آیـه 142: و قـال موسى لاخیه هارون اخلف فى قومى و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین , موسى به برادرش گفت : درمیان قومم تو جانشین من باش و اصلاح كن و از اهل فساد پیروى نكن
10- كنزالعمال , ج 13, ص 114, حدیث 36370 و 105 حدیث 36345
11- الصواعق المحرقه ص 188, حدیث 6 و سنن ابن ماجه , ج 1, ص 44, باب 11, حدیث 119.
12- فـرائدالـسـحطین , ج 1, ص 311, باب 57, حدیث 249 و ص 315 باب 58 حدیث 250 و تاریخ دمشق , ج 1, ص 130, حدیث 155 و157 و 158
13- تاریخ بغداد, ج 11, ص 173 و فرائدالسحطین , ج 1, ص 235, باب 46, حدیث 183 تا 185
14- كنزالعمال , ج 13, ص 131, حدیث 36419 و تاریخ طبرى , ج 2, ص 62
15- تاریخ دمشق , ج 3, ص 5, حدیث 1030 و 1031 و مناقب ابن مغازلى , ص 200, حدیث 238
16- فرائدالسحطین , ج 1, ص 272, باب 52, حدیث 211
17- فرائدالسحطین , ج 1, ص 315, باب 58, حدیث 25

منبع: كتاب غدیر از دیدگاه  اهل سنت
ارسال شده در: پاسخ به شبهات غدیر ،

نظرات شیعه درباره واقعه غدیر خم

ارسال شده توسط رسول گ.م | در سه شنبه 7 آبان 1398 | نظرات ( )

شیعه معتقد است:مسئله بسیار مهم رهبرى دینى و دنیایى مردم پس از ارتحال پیامبر"ص" مهمل و بدون تكلیفِ مشخص رها نشده است بلكه رسول اكرم"ص" از اولین روز دعوت خویش "یوم الدار" تا پایان عمر، این مسئله مهم را بیان كرد و امیرالمؤمنین على"ع" را به خلافت بلافصل بعد از خویش معرفى نمود و حدیث غدیر یكى از بسیار روایاتى است كه بر این امر دلالت دارد.

نظر دیگران درباره غدیر

مذاهب دیگر اسلامى در مقابل این سخن شیعه، استدلالاتى آورده اند و معتقد شده اند كه این روایت نمى تواند دلیل خلافت بلافصل امیرالمؤمنین على"ع" باشد. ما اكنون نظرات آنان را در ده قسمت بررسى مى كنیم.

1ـ اولین شرط استدلال به یك روایت، صحت سندى آن روایت است؛ به عبارت دیگر تنها روایتى را مى توان در این بحث، به عنوان دلیل اقامه كرد كه قبلاً صدور آن از پیامبر اكرم"ص" ثابت شده باشد، بخصوص بنا به نظریه شیعه كه مدعى است در مسائل اعتقادى نظیر امامت، خبر واحد كافى نیست و دلیل باید متواتر باشد. از این روى برخى از دانشمندان عامه خبر غدیر را براى استدلال شایسته ندیده اند، چنانكه قاضى عضدالدین ایجى در مواقف گفته است:

ما صحت این روایت را انكار مى كنیم و ادعاى ضرورت داشتن "متواتر بودن" آن سخنى گزافه و بدون دلیل است. چگونه این روایت متواتر است در حالى كه اكثر اصحاب حدیث آن را نقل نكرده اند؟ [ شرح المواقف، جرجانى، مصر، مطبعة السعادة ـ قم، منشورات رضى، ج8، ص361. ]

ابن حجر هیتمى نیز مى گوید:

فرقه هاى شیعه اتفاق نظر دارند كه آنچه به عنوان دلیل بر امامت آورده مى شود باید متواتر باشد، در حالى كه متواتر نبودن این روایت معلوم است؛ چرا كه اختلاف درباره صحت این حدیث قبلاً گذشت، بلكه آنانكه در صحت این حدیث اشكال كرده اند برخى از پیشوایان علم حدیث همانند ابوداود سجستانى و ابوحاتم رازى و غیر ایشان هستند.پس این، خبر واحدى است كه در صحت آن نیز اختلاف است. [ الصواعق المحرقة، ابن حجر هیتمى، بیروت، دارالكتب العلمیة، 1405هـ،ص64. ]

نظیر این سخن را ابن حزم و تفتازانى نیز بیان كرده اند. [ الفصل فى الملل والاهواد والنحل، ابن حزم، ج4، ص224. ]

پاسخ

این اشكال در نظر هر فرد آگاه به تاریخ و روایت، سخنى از سر تعصب و پیشداورى است، وگرنه انكار حدیث غدیر همانند انكار حسیات توسط سوفسطائیان و یا چون انكار واقعه جنگ بدر و احد و سایر قضایاى مسلّم صدر اسلام است.

ما براى پرهیز از اطاله كلام تنها به فهرستى از اصول و مصادر این روایت بسنده مى كنیم و آن را كه سر تحقیق بیشترى است به سه كتاب مفصّل: الغدیر علامه امینى، عبقات الانوار علامه میرحامد حسین، واحقاق الحق و ملحقاته شهید قاضى نوراللّه شوشترى ارجاع مى دهیم.

در كتاب احقاق الحق فهرستى از چهارده نفر از علماى عامه "از جمله: سیوطى، جزرى، جلال الدین نیشابورى، تركمانى ذهبى"نقل مى شود كه همگى به تواتر حدیث غدیر اعتراف نموده اند. [ احقاق الحق، ج2، ص423. ]

ابن حزم در منهاج السنة نیز چنین گفته است. [ الغدیر فى الكتاب والسنّة والأدب، علامه امینى، بیروت، دارالكتاب العربى، 1387هـ، ج1، ص320. ]

علامه امینى در الغدیر عبارت چهل و سه نفر از اعاظم علماى اهل سنت را "از جمله: ثعلبى، واحدى، فخر رازى، سیوطى، قاضى شوكانى" نقل مى كند كه به صحت سند و طرق حدیث غدیر تصریح نموده اند [ همان، ج1، ص294. ] و نیز اسامى و عبارات سى نفر از مفسّران بزرگ اهل سنت را "از جمله: ترمذى، طحاوى، حاكم نیشابورى، قرطبى، ابن حجر عسقلانى، ابن كثیر، تركمانى"مى نگارد كه همگى آنان در ذیل آیه شریفه: یاایها الرسول بلّغ ما انزل الیك وان لم تفعل"مائده،67" به نزول این آیه در ارتباط با حدیث غدیر تصریح نموده اند. [ همان، ص 222. ]

در كتاب احقاق الحق نیز حدیث غدیر از پنجاه مصدر معتبر عامه "از جمله: سنن المصطفى، مسند احمد، خصائص نسائى، عقدالفرید، حلیة الاولیاء" نقل مى شود. [ احقاق الحق، ج2، ص426. ]

اكنون نظر برخى از اعاظم اهل سنت درباره حدیث غدیر را به نقل از علامه امینى مى آوریم:

ضیاء الدین مقبلى مى گوید: اگر حدیث غدیر قطعى نیست پس هیچ چیز قطعى در دین وجود ندارد.

غزالى گفته است: جمهور مسلمین اجماع دارند بر متن حدیث غدیر.

بدخشى مى گوید: حدیث غدیر، حدیث صحیحى است كه كسى درباره صحت آن اشكال نمى كند مگر متعصب انكارگر كه به سخن او اعتنایى نمى شود.

منبع: کتابخانه سایت تبیان
ارسال شده در: پاسخ به شبهات غدیر ،

دلایل صریح بر خلافت مولای متقیان على (ع)

ارسال شده توسط رسول گ.م | در دوشنبه 5 فروردین 1398 | نظرات ( )

ادلـه اى كـه بـا صـرف نـظـر از حـدیـث غـدیـر, خود به طور مستقل و به طور صریح بر خلافت و رهبرى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب (ع ) دلالت دارند, به اندازه اى است كه ذكر تمام آنها نیاز به فرصتى فراخ وتالیفى پربرگ و بار دارد اینك جز ذكر چند مورد, فرصت و مجال نیست .

پیشتر یادآور مى شود كه هر چند جامعه اسلامى پس از پیامبر مكرم اسلام (ص ) در تعیین رهبر خود بـه اشـتـبـاه رفـت و خـلـیـفه برحق پیامبر اكرم (ص ) را مدت بیست و پنج سال از دخالت در امور مـسـلـمـیـن بـازداشـت , ولى چیزى از ارزش ذاتى آن حضرت نكاست , بلكه تنها خود را از رهبرى مـعـصـوم , محروم كردچرا كه ارزشها و فضایل آن حضرت وابسته به منصب ظاهرى خلافت نبود, بـلكه ارزش منصب خلافت به تصدى آن حضرت بستگى داشت , یعنى هر گاه غیر او در این منصب نشست , این منصب تنزل یافت و تنها زمانى به ارزش واقعى خود رسید كه على (ع ) بر آن تكیه زد.
نوشته اند:.
وقـتـى امـیـرالـمـؤمـنـین على (ع ) وارد كوفه شد, مردى پیش آمد و عرض كرد: به خدا قسم اى امیرالمؤمنین !خلافت از تو زینت یافت , نه تو از خلافت وجود تو این منصب را بالا برد, نه اینكه تو با آن برترى یافته باشى خلافت به تو محتاج بود نه تو به خلافت (1)
عبداللّه فرزند امام احمدبن حنبل مى گوید: روزى پیش پدرم نشسته بودم گروهى از اهل كوفه واردشدند و درباره خلافت خلفا صحبت كردند, ولى درباره خلافت حضرت على كلام طولانى شد پـدرم سربلند كرد و گفت : چقدر درباره على و خلافت بحث مى كنید! خلافت على را زینت نداد, بلكه على خلافت را زینت داد (2)

1ـ حدیث یوم الدار

خـلافـت پـیـامبر مكرم اسلام (ص ) و رهبرى جامعه اسلامى مسئله اى نبود كه پیامبر اكرم (ص ) تا آخـریـن روزهـاى عـمـر شریف خود آن را مسكوت گذاشته تكلیف جامعه اسلامى را نسبت به آن روشن نكندپیامبر اكرم از همان روزى كه مامور شد رسالت خود را علنى كند, موظف شد جانشین خود را نیزمعرفى كند.
هـنـگـامى كه آیه شریفه و انذر عشیرتك الاقربین (3) در سال سوم بعثت نازل شد, آن حضرت عـلى (ع )را خواند و فرمود: خدایم دستور داده است خویشان نزدیك خود را به اسلام دعوت كنم غـذایـى تـهیه كن و قدحى از شیر فراهم آور, و فرزندان عبدالمطلب را دعوت كن , تا من ماموریت خـویـش را بـه انجام رسانم حضرت على (ع ) مى فرماید: من تمام بنى عبدالمطلب را كه حدود چـهـل نـفـر بـودنـد دعـوت كردم و غذایى را كه فراهم كرده بودم پیش آوردم غذا خوردند و شیر نـوشـیـدنـد, ولى غذا و شیر به همان حال خود باقى ماند هنگامى كه پیامبر(ص ) مى خواست با آنها صـحـبـت كند, ابولهب گفت : محمد شما راسحر كرده است و مجلس از هم پاشید فرداى آن روز حـضـرت بـه مـن دستور داد دوباره آنها را دعوت كنم و غذا و شیرى تهیه نمایم هنگامى كه جمع شدند و غذا خوردند, حضرت لب به سخن گشوده فرمود:اى فرزندان عبدالمطلب به خدا قسم در عـرب جـوانـى را نمى شناسم كه براى قوم خود بهتر از آنچه من براى شما آورده ام آورده باشد: من براى شما خیر دنیا و آخرت را آورده ام و خدایم به من فرموده است شما را به آن بخوانم كدامیك از شما مرا در این كار یارى مى كند من (على ) كه در آن ایام از همه جوانتربودم گفتم : اى پیامبر خدا مـن تـو را یارى مى كنم حضرت گردن مرا گرفت و فرمود: این برادر, وصى وخلیفه من در میان شما مى باشد, از او بشنوید و او را اطاعت كنید در این هنگام اهل مجلس همه برخاستند و در حالى كه مى خندیدند به ابوطالب گفتند: به تو دستور مى دهد كه از على اطاعت كنى (4)
طبق روایتى پیامبر اكرم (ص ) سه بار پیشنهاد خود را تكرار كرد و هیچ كس جز على (ع ) او رااجابت نكرد (5)

2ـ حدیث منزلت

دلـیـل دیـگـرى كـه بـر خـلافت حضرت على (ع ) دلالت دارد, حدیث منزلت است حدیث منزلت ازمـشـهـورتـریـن احـادیـثـى است كه از پیامبر اكرم (ص ) صادر شده و بسیارى از اصحاب رسول خـدا(ص) آن راروایت كرده اند ابن عساكر در تاریخ دمشق (6) این حدیث را از 23 نفر از صحابه بـه طرق و اسنادمختلف روایت كرده است به طورى كه از قراین استفاده مى شود, این كلام شریف چندین بار ازرسول خدا(ص ) صادر شده است , ولى مشهورترین مورد آن در غزوه تبوك است .
در غـزوه تـبـوك پـیـامبر اكرم (ص ) خود فرماندهى سپاه را به عهده گرفته از مدینه خارج شد و عـلـى (ع ) رابه جانشینى خود در مدینه گمارد این تنها جنگى است كه على (ع ) پیامبر را همراهى نكرده است , به همین جهت براى آن حضرت مشكل بود كه در مدینه بماند و پیامبر خدا(ص ) راهى مـیـدان نـبـرد شـودهنگام حركت سپاه , خدمت پیامبر اكرم (ص ) رسیده عرض كرد: مرا با زنان و كودكان در مدینه مى گذارید؟
حضرت در جواب فرمود:.
اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى (7)
آیـا نـمـى خـواهـى كـه نـسـبت به من همانند هارون نسبت به موسى باشى ؟
با این فرق كه بعد از من پیامبرى نمى آید.
از قـرآن كـریـم چـنـیـن بـرمـى آیـد كه جناب هارون نسبت به حضرت موسى , پنج سمت داشته است :برادر, شریك نبوت , وزیر و یاور, پشتیبان (8) خلیفه و جانشین (9)
بـنـابراین حضرت على (ع ) نیز همین پنج نسبت را با پیامبر اكرم (ص ) دارد برادر اوست , چون او را بـه بـرادرى بـرگزید و فرمود: در دنیا و آخرت تو برادر منى (10) در ابلاغ پیام الهى شریك اوسـت , چـون فـرمود: جز من و على كسى از جانب من پیامى نمى رساند (11) وزیر اوست , چـون خـود فـرمود: على وزیر من است (12)  پشتیبان اوست , چون خداوند او را با على (ع ) یارى كرد (13) و خلیفه اوست , چون خود او را به خلافت برگزید (14)

3ـ حدیث وصایت و وراثت

پیامبر اكرم فرمود:.
لكل نبى وصى و وارث و ان علیا وصیى و وارثى (15)
هر پیامبرى وصى و وارثى دارد و على وصى و وارث من است .
و فرمود:.
انا نبى هذه الامة و على وصیى فى عترتى و اهل بیتى و امتى من بعدى (16)
من پیامبر این امتم و على بعد از من در میان خانواده و امتم وصى من است .
و فرمود:.
على اخى و وزیرى و وارثى و وصیى و خلیفتى فى امتى (17)
على برادر, وزیر, وارث , وصى و خلیفه من در میان امت من است .
در ایـن روایـات دو عـنـوان وصى و وارث مورد تاكید قرار گرفته است هر یك از این دو عنوان به تنهایى برخلافت امیرالمومنین على (ع ) دلالت دارند.

پی نوشتها:

1- تاریخ دمشق , ج 3, ص 145, و ینابیع الموده 344
2- تاریخ دمشق , ج 3, ص 146, حدیث 1163, و تاریخ بغداد, ج 1, ص 135
3- سوره شعرا, آیه 214
4- كنزالعمال , ج 13, ص 131, حدیث 36419 و ص 149, حدیث 36465, و تاریخ طبرى , ج 2, ص 62
5- فرائدالسحطین , ج 1, ص 85, باب 16, حدیث 65
6- همان , ج 1, ص 306 تا ص 394 حدیث 336 تا 456
7- مـسـنـد امـام احـمـد بـن حـنـبـل , ج 1, ص 177 و الـصـواعق المحرقه , ص 187, حدیث 1 و فـرائدالـسـحطین , ج 1, ص 122, باب 21, حدیث 85تا 89 و كنزالعمال , ج 13, ص 158, حدیث 9 و 36488 و تـاریـخ دمشق , ج 1, ص 177, حدیث 150 و مناقب ابن مغازلى , ص 27 تا 37,حدیث 40 تا 55
8- سوره طه , آیه 29 تا 32: واجعل لى وزیرا من اهلى هارون اخى اشددبه ازرى و اشركه فى امرى , از خـانواده ام وزیرى براى من قرار ده ,برادرم هارون را, پشتم را با او محكم كن و در كارم شریكش كن
9- سـوره اعـراف , آیـه 142: و قـال موسى لاخیه هارون اخلف فى قومى و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین , موسى به برادرش گفت : درمیان قومم تو جانشین من باش و اصلاح كن و از اهل فساد پیروى نكن
10- كنزالعمال , ج 13, ص 114, حدیث 36370 و 105 حدیث 36345
11- الصواعق المحرقه ص 188, حدیث 6 و سنن ابن ماجه , ج 1, ص 44, باب 11, حدیث 119.
12- فـرائدالـسـحطین , ج 1, ص 311, باب 57, حدیث 249 و ص 315 باب 58 حدیث 250 و تاریخ دمشق , ج 1, ص 130, حدیث 155 و157 و 158
13- تاریخ بغداد, ج 11, ص 173 و فرائدالسحطین , ج 1, ص 235, باب 46, حدیث 183 تا 185
14- كنزالعمال , ج 13, ص 131, حدیث 36419 و تاریخ طبرى , ج 2, ص 62
15- تاریخ دمشق , ج 3, ص 5, حدیث 1030 و 1031 و مناقب ابن مغازلى , ص 200, حدیث 238
16- فرائدالسحطین , ج 1, ص 272, باب 52, حدیث 211
17- فرائدالسحطین , ج 1, ص 315, باب 58, حدیث 25

منبع: كتاب غدیر از دیدگاه  اهل سنت
ارسال شده در: پاسخ به شبهات غدیر ،

پاسخ به هشت شبهه در باب امامت امام علی (ع)

ارسال شده توسط رسول گ.م | در دوشنبه 12 آذر 1397 | نظرات ( )

وبلاگ امیرالمومنین - www.alimola.mihanblog.com

وبلاگ امیرالمومنین بر آن شد تا به چند نمونه از شبهات موجود در باب امامت این امام بزرگوار پاسخ جامعی دهد، به همین منظور با بهره گیری از سی دی تصویری " پرسش و پاسخ ها در باب امامت امام علی (ع) " که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بابل و ستاد غدیر استان مازندران تهیه شده است، به طور اختصاصی بخش هایی به صورت جداگانه و صوتی با حجم پایین توسط وبلاگ " امیرالمومنین" برای استفاده آماده شده است تا بدین وسیله قدمی کوچک در راه این امام بزرگوار و نایب برحق پس از پیامبر برداشته شود.

پرسش ها و پاسخ ها در موضوعات زیر می باشد که برای دانلود هر کدام فقط کافی است روی آنها کلیک فرمایید.

شبهه اول: آیا اهل سنت هم به واقعه ی غدیر عقیده دارند؟

شبهه دوم: اختلاف نظر اصلی شیعه و سنی در چیست؟

شبهه سوم: به چه دلیل کلمه ولایت در آیه ولایت به معنای سرپرست تلقی می گردد؟

شبهه چهارم: آیا نسبت حضرت علی(ع) با پیامبر دلیلی بر افضلیت آن حضرت می باشد؟

شبهه پنجم: چرا نام حضرت علی (ع) در قرآن نیامده است؟

شبهه ششم: چرا پیامبر برای تثبیت بیشتر جایگاه حضرت علی (ع) تلاش بیشتری ننمودند؟

شبهه هفتم: آیا مدرکی برای اینکه حضرت علی (ع) اولین کسی بودند که به پیامبر ایمان آوردند وجود دارد؟

شبهه هشتم: چرا کلمات موجود در آیه ولایت جمع آمده است؟

توجه فرمایید که با توجه به مدت زمان بالای هر قطعه صوت، مجبور به قرار دادن آنها با فرمت AMR شدیم که می توانید آنها را پس از خارج نمودن از حالت فشرده با نرم افزارهایی چون Media Player Classic گوش دهید، ضمن اینکه پیشنهاد می کنیم حتما این فایل ها را در گوشی خود ریخته و برای دیگران نیز بلوتوث نمایید. ( این فرمت قابل پخش در تمامی گوشی ها را دارا می باشد. )

تهیه و تنظیم: وبلاگ امیرالمومنین
ارسال شده در: پاسخ به شبهات غدیر ،

نقد دیدگاه هاى اهل سنّت درباره حدیث غدیر

ارسال شده توسط رسول گ.م | در دوشنبه 18 تیر 1397 | نظرات ( )

در این نوشته در پى آنیم كه تمامى توجیهات و عذرهاى اهل سنت در نپذیرفتن حدیث غدیر به عنوان یكى از نصوص امامت و خلافت بلافصل على"ع" را بررسى كنیم و منصفانه به قضاوت بنشینیم كه آیا این حدیث چنانكه شیعه مدعى است دلیل خلافت على"ع" است یا نه؟

در ابتداى بحث شایسته است این نكته را یادآور شویم كه اگر دانشمندان همه فِرق با پذیرفتن اصل اساسى وحدت، درباره مسائل اصلى یا فرعى، اعتقادى یا فقهى به بحث علمى بپردازند، نه تنها دلها از یكدیگر گریزان نمى شود، بلكه به همدیگر نزدیك خواهد شد و این یكى از راههاى صحیح تقریب بین مذاهب اسلامى است.

اینك گزارش كوتاهى از چند كتاب روایى درباره حدیث غدیر بیان مى كنیم و سپس به بحث درباره حدیث و بیان نظریات و نقد آنها مى پردازیم. امام احمد حنبل در مسندش آورده است:

حدثنا عبداللّه، حدثنى ابى، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمه، أنا على بن زید، عن عدى بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: كنّا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه علیه وآله ـ فى سفر فنزلنا بغدیر خم فنودى فینا: الصلاة جامعة، وكسح لرسول اللّه ـ صلى اللّه علیه وآله ـ تحت شجرتین فصلى الظهر واخذ بید علىٍ ـ رضى اللّه عنه ـ فقال: ألستم تعلمون انى اولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، قال فأخذ بید علی فقال: من كنت مولاه فعلىّ مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال فلقیه عمر بعد ذلك فقال له: هنیئاً یا ابن ابى طالب اصبحت وأمسیت مولى كل مؤمن و مؤمنة؛ [ مسند احمد بن حنبل، ج4، ص281. ]

براء بن عازب مى گوید:با رسول خدا"ص" در سفرى همراه بودیم. در غدیرخم توقف كردیم. ندا در داده شد: الصلاة جامعه "كلمه اى كه براى گردآمدن مسلمانان فریاد مى شد". زیر دو درخت براى رسول خدا"ص" تمیز شد، نماز ظهر را خواند و دست على را گرفت و گفت: آیا نمى دانید من سزاوارتر هستم بر هر مؤمنى از خود او؟ همگى گفتند: آرى . پس دست على را گرفت و گفت: هر كس من مولاى اویم، على مولاى اوست؛ خدایا دوست بدار آنكه على را دوست بدارد و دشمن دار آنكه على را دشمن دارد. سپس عمر با على ملاقات كرد و به او گفت: گوارایت اى پسر ابوطالب! صبح و شام كردى در حالى كه مولاى هر مرد و زن مؤمنى هستى.

این روایت در مسند احمد در موارد مختلف [ در پانزده مورد و گاه با چند سند، اصل كلام رسول خدا"ص" آورده شده است. ] و با سندهاى بسیار نقل شده است.

حافظ ابن عبداللّه حاكم نیشابورى نیز در مستدرك با الفاظ مختلف و در موارد گوناگون حدیث غدیر را بیان كرده از جمله مى گوید:

حدثنا ابوالحسین محمد بن احمد بن تمیم الحنظلى ببغداد، ثنا ابوقلابة عبدالملك بن محمد الرقاشى، ثنا یحیى بن حماد، وحدثنى ابوبكر محمد بن احمد بن بالویه وابوبكر احمد بن جعفر البزاز، قالا ثنا عبدالله بن احمد بن حنبل، حدثنى ابى، ثنا یحیى بن حماد و ثنا ابونصر احمد بن سهل الفقیه ببخارى، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادى، ثنا خلف بن سالم المخرمى، ثنا یحیى بن حماد، ثنا ابوعوانة، عن سلیمان الاعمش، قال ثنا حبیب بن ابى ثابت عن ابى الطفیل، عن زید بن ارقم ـ رضى اللّه عنه ـ قال: لمّا رجع رسول اللّه ـ صلى اللّه علیه وآله وسلم ـ من حجة الوداع ونزل غدیرخم امر بدوحات فقممن فقال: كانّى قد دعیت فاجبت. انى قد تركت فیكم الثقلین احدهما اكبر من الآخر: كتاب اللّه تعالى وعترتى فانظروا كیف تخلفونى فیهما فانّهما لن یفترقا حتى یردا علىّ الحوض. ثم قال: ان اللّه ـ عزّ وجلّ ـ مولاى وانا مولى كل مؤمن. ثم اخذ بید علی ـ رضى اللّه عنه ـ فقال: من كنت مولاه فهذا ولیّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. و ذكر الحدیث بطوله. هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه بطوله. [ المستدرك على الصحیحین، حاكم نیشابورى، تصحیح: مرعشلى، بیروت، دارالمعرفة، بى تا، ج3، ص109و110. ]

در همین كتاب پس از این حدیث با اسناد دیگرى همین روایت را تكرار مى كند با این تفاوت كه قبل از جمله من كنت مولاه مى گوید:

ثم قال: أن تعلمون انى اولى بالمؤمنین من انفسهم ثلاث مرات قالوا: نعم فقال: رسول اللّه ـ صلى اللّه علیه وآله ـ من كنت مولاه فعلى مولاه. [ المستدرك على الصحیحین، حاكم نیشابورى، تصحیح: مرعشلى، بیروت، دارالمعرفة، بى تا، ج3، ص109و110. ]

ابن ماجه مى نویسد:

حدثنا على بن محمد، ثنا ابوالحسین، اخبرنى حماد بن سلمه، عن على ابن زید بن جدعان، عن عدىّ بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: اقبلنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه علیه وآله ـ فى حجّته التى حجّ فنزل فى بعض الطریق فامر الصلاة جامعة فأخذ بید علی فقال: ألست اولى بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا: بلى قال: الست اولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولىّ من أنا مولاه، اللهم وال من والاه اللهم عاد من عاداه. [ سنن ابن ماجه، تصحیح: محمد فواد الباقى، بیروت، دارالفكر، ج1، ص43، ح116. ]

ترمذى نیز در سنن خود چنین مضمونى را آورده است. [ الجامع الصحیح وهو السنن الترمذى، بیروت، دارالكتب العلمیة، ج5، ص591،ح3713. ]

در این مقاله هیچ گاه از جوامع روایى شیعه چیزى نقل نمى كنیم تا آنچه بدان استدلال مى شود مورد قبول طرف مقابل در بحث باشد والاّ حدیث غدیر از طریق شیعه به صورت متواتر نقل شده است.

منبع: کتابخانه سایت تبیان
ارسال شده در: پاسخ به شبهات غدیر ،

پاسخ به یك دروغ بزرگ درباره غدیر

ارسال شده توسط رسول گ.م | در شنبه 13 آبان 1391 | نظرات ( )

عید غدیر، سالروز اكمال دین بر شما گرامیان مبارك باد. متاسفانه همواره در طول تاریخ بشر، كسانی بودند كه به شایعه پراكنی درباره رخدادهای بزرگ می پرداختند و چه رخدادی بزرگتر از واقعه غدیر، به همین دلیل بر آن شدیم تا در این روز عید به یكی از این شایعه ها پاسخ دهیم.

حقیقت این عید و ارتباط آن را با همه امت و سابقه آن را كه به دوران پیامبر اكرم (ص ) میرسد، فهمیدیم . پس از عهد پیامبر نیز، عید گرفتن این روز، از امامى به امام دیگر رسیده است و امینان وحى الهى ، همچون امام صادق و امام رضا (ع ) آن را آشكار كرده و یادش را زنده نگهداشته اند. پیش از آنان هم امیرالمؤ منین (ع ) احیاگر این عید بود.
سخن و عمل امام صادق و امام رضا (ع)  درزمانى بود كه هنوزنطفه آل بویه بسته نشده بود و روایات این دو امام در تفسیر فرات و كافى كه در قرن سوم تالیف شده اند، آمده است و اینگونه روایات ، مدرك و منبع شیعه است كه این روز را از دیر زمان عید گرفته اند، در سایه عمل به آن سخنان نورانى و طلایى امامان .
اكنون تعجب از نویرى و مقریزى است كه گفته اند این عید را معزالدوله در سال 352 پدید آورده است و آن را از بدعتهاى شیعه شمرده اند.
نویرى ضمن برشمردن اعیاد اسلامى ، گفته است : یك عید هم هست كه شیعه آن را ساخته اند و نامش را عید غدیر گذاشته اند و سبب آن ، عقد اخوتى بوده كه پیامبر، میان خود و على (ع) در روز غدیر خم بست و غدیر بركه اى است كه آب چشمه در آن بریزد و اطرافش درختهاى انبوه باشد. بین غدیر و چشمه ، مسجد پیامبر است . روزى را كه شیعه عید ساخته اند، هیجدهم ذى حجه است ، چرا كه آن برادرى در حجة الوداع سال دهم هجرى بود و اینان شب غدیر را با نماز زنده مى دارند و فردایش ، پیش از زوال ، دو ركعت نماز مى خوانند و شعارشان در این روز، پوشیدن جامه نو و آزاد كردن برده و نیكى به دیگران و قربانى كردن است و اولین كسى كه این روز را عید قرار داد، معزالدوله بود (كه اخبار او را در قضایاى سال 352 خواهیم آورد).

و چون شیعه ، این عید را ساختند و از سنتها و مراسم خویش قرار دادند، عوام اهل سنت نیز در سال 389، مثل شیعیان روزى را روز شادى و جشن قرار دادند و آن را هشت روز پس از عید شیعه تعیین كردند و گفتند: این روز، روز داخل شدن پیامبر و ابوبكر به غار است و در این روز، زیورها و جشنها و آتش افروختنهایى را رسم نمودند (1)

وبلاگ امیرالمومنین - Www.Alimola.Mihanblog.Com


مقریزى نیز گفته است : عید غدیر، عید مشروعى نبوده و هیچ یك از پیشینیانى كه مقتداى مردمند به آن عمل نكرده اند و اولین بارى كه در تاریخ اسلام دیده شده ، در روزگار معزالدوله است كه در سال 352 آن را بنا نهاد و شیعه نیز از آن پس ، غدیر را عید قرار داد (2)
چه مى توان گفت درباره نگارنده اى كه پیش از آن كه حقیقت تشیع را بشناسد، درباره تاریخ شیعه مى نگارد، یا آن كه حقیقت را شناخته ، ولى هنگام نگارش ، آن را فراموش كرده است ، یا به دلایلى از آن چشم پوشیده ، یا آن كه نمى فهمد چه مى گوید، یا آن كه به آن چه مى گوید، بى اعتناست ! مگر مسعودى (م  (346 نمى گوید: فرزندان و شیعیان على (ع) این روز را گرامى مى دارند؟ (3) مگر كلینى ، راوى حدیث در كافى (م 329) و پیش از او فرات كوفى در تفسیرش آن را نگفته است ؟ این كتابها پیش از تاریخى كه مقریزى گفته (یعنى 352) تالیف شده است . مگر فیاض بن عمر در سال 259 از آن خبر نداده و نگفته است كه امام رضا (ع) را دیده است كه این روز را عید مى گرفت و فضیلت و سابقه اش را مى گفت و آن را از پدرانش از امیرالمؤ منین نقل مى كرد؟ مگر امام صادق (ع) (م 148) خبر از آن نداده و اینكه پیامبران پیشین هم روز نصب وصى را عید مى گرفتند، آن گونه كه سلاطین و امرا، روز به تخت نشستن خود را عید مى گرفتند؟امامان شیعه (ع) در دورانهاى كهن و زمان خویش پیروانشان را به انجام كارهاى نیك و دعا و عبادت در این روز دستور مى دادند. حدیثى كه از مختصر بصائر الدرجات نقل شد، نشان مى دهد كه در اوایل قرن سوم ، غدیر از اعیاد چهارگانه مشهور شیعه بوده است .
این است حقیقت غدیر. اما آن دو نویسنده خواسته اند از شیعه ایراد بگیرند، آن سابقه شایسته را انكار كرده و غدیر را از بدعتهاى منسوب به معزالدوله دانسته اند و به خیال خود پنداشته اند كه هیچ تاریخ ‌شناسى سخن آنان را به نقد نخواهد!...

پی نوشتها:

1- نهایة الارب فى فنون الادب، ج 1 ص 177.
2- الخطط، ج 2 ص 222.
3- التنبیه و الاشراف ، ص 221.

منبع: كتاب عید غدیر در اسلام
ارسال شده در: پاسخ به شبهات غدیر ،

پاسخ به چند شبهه درباره امام علی (ع)

ارسال شده توسط رسول گ.م | در دوشنبه 19 تیر 1391 | نظرات ( )

یكی از دوستان و برادران اهل سنت در وبلاگ نظر زیر را ثبت نموده است.

متاسفانه شما یک سری سوالات را از اهل سنت اوردین و خودتون هم جوابشو نوشتین و گذاشتین تو وبلاگتون.اگر دنبال حقیقت می گردی نظرات مخالف را هم در وبلاگتون بگذارین بذارین مردم خودشون تصمیم بگیرن.
در باره این واقعه باید گفت اکثر اهل تشیع خلافت و خلیفه را معادل امام میداننددر حالی که از نظر اهل سنت چیزی به اسم امام که معصوم باشد و از او باید اطاعت مطلق کرد مثل پیامبر وجود ندارد.از نظر اهل سنت چهار خلیفه ابوبکر،عمر،عثمان و علی نه معصوم بودند نه امام. آنها جانشین سیاسی پیامبر بعد از فوت ایشان بودند.پس از هر گونه حطا و اشتباه مبرا نمی باشند .اهل سنت یعنی پیروان سنت پیامبر اگر فرض بگیریم که ابوبکر و عمر و عثمان در حق علی ظلم کردند خوب من از شما می پرسم به اهل سنت چه ربطی دارد؟؟ اهل سنت طرفدار سنت پیامبر است نه سنت ابوبکر و عمر و عثمان و علی.ثانیأ در ان حادثه اگر از طرف خدا کسی جانشین پیامبر گشته مطمئنن پیامبر می گفت که بعد از من فلانی جانشین من است چه لزومی داشت کلماتی بکار ببرد که مردم گمراه شوند؟؟ مگر پیامبر برای هدایت مردم آمده بود یا گمراه کردن آنها؟؟ پیامبر از چه باید میترسید که حرفشو رک وراست نگه؟؟ تفرقه؟مگر در زمان پیامبر کسی جرات کرد رو حرف رسول خدا حرف بزند تا حالا کس دیگری این جرات را به خودش بدهد؟ چند با ابوبکر و علی و عمر و عثمان و سایر صحابه پیاامبر را سراغ دارین که حرف پیامبر را زمین گذاشته و عمل نکنند که این بار دومی باشد؟؟

خب حالا قصد داریم با كمك دوستان گرامی مركز ملی پاسخگویی به سوالات دینی پاسخ شبهات آقا احسان گل را بدهیم.

اول راجع به پاراگراف اول نظر ایشان بگویم كه بله در این پست اینگونه عمل شده است اما ما در چند پست دیگر نیز به شبهات یكی دیگر از دوستان اهل سنت پاسخ داده ایم و ما هر دو روش را دنبال می كنیم.دو پست زیر نمونه خوبی برای سخن ذكر شده است.

پاسخ به شبهات دوست سنی ( قسمت دوم )

پاسخ به شبهات دوست سنی ( قسمت اول )

اما بخوانیم پاسخ سایت پاسخگو را راجع به شبهات ذكر شده توسط این دوست گرامی

ادعاهای این دوست عزیز یا نشان از ناآگاهی ایشان نسبت به تاریخ اسلام و وقایع آن دوره می باشد و یا دانسته صرفا در جهت الغاء شبهاتی در ذهن مخاطب این مطالب را نوشته است.
جواب ایشان به ترتیب مطلبی كه آورده اید در چند محور ارائه می شود:
1. اهل سنت هم مانند شیعیان خلفا را امام می دانند. اما بر خلاف شیعیان آنها را معصوم نمی دانند و تفسیر دیگری از امامت دارند. بنا بر دلایل متعدد عقلی و قرآنی امام یا خلیفه یا جانشین یا هر چه اسمش را بگذارید باید معصوم باشد. عدم عصمت جانشین پیامبر سبب بروز مشكلات فراوان، عدم تفسیر درست از دین و عدم اجرای درست احكام اسلامی می شود. در زمینه عصمت امامان(ع) نیز چون شیعه معتقد است، منصب امامت همچون نبوت از سوی خدا تعیین می شود و امام را ادامه نبی می داند، ازاین رو دلایل عصمت انبیا می تواند عصمت ایشان را نیز به اثبات برساند. برای مطالعه بیشتر ر.ك: سعیدی مهر، محمد، آموزش كلام اسلامی، انتشارات طه، ج2، قسمت عصمت انبیاء و بخش امامت.

وبلاگ امیرالمومنین - Www.Alimola.Mihanblog.Com


2. توجه داشته باشید که در زمینه جانشینی، حضرت رسول در بسیاری از موارد به صراحت به مساله امامت و جانشینی حضرت علی (ع) اشاره کرده اند. نمونه معروف آن حدیث یوم الدار است که ایشان با روشنی کامل فرمودند: «هَذَا أَخِی وَ وَصِیِّی وَ خَلِیفَتِی فِیكُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِیعُوا؛ او(علی) برادر، وصی و خلیفه من در میان شماست، از او اطاعت کنید.»(1) اما اگر منظور طراح سوال حدیث غدیر است باید گفت که به نظر می رسد هر لفظ دیگری هم حضرت استفاده می کردند باز هم با تفسیرها و تاویل های مختلف روبرو می شد.
3. در متن ذكر شده آمده است كه اهل سنت طرفدار سنت پیامبر است نه سنت خلفاء؛ متاسفانه این حرفی كاملا اشتباه است. اهل سنت خود را پیرو سنت پیامبر و در ادامه آن سنت و سیره خلفاء بخصوص شیخین می دانند. این پیروی از سنت خلفا تا جایی است كه در بعضی موارد حتی سخن خلفا را بر سخن یا عمل رسول الله هم برتری داده اند و كلام ایشان را اخذ كرده اند. نمونه ها در این زمینه كم نیست و ما تنها به ذكر دو مورد اكتفاء می كنیم:
الف) یكی از آن موارد " متعه" است كه در صحاح اهل سنت تصریح شده است كه این عمل تا زمان خلافت عمر جایز بود و او بود كه متعه را حرام كرد و برایش مجازات تعیین نمود . با این وصف اهل سنت هرگز حاضر نیستند جواز متعه و حلال بودن آن را بپذیرند. حتی اگر برای شان ثابت شود در زمان رسول الله جایز بوده و قرآن و سنت رسول الله برجواز متعه حكم می كنند . آنان نه تنها خود حاضر نیستند حلیت آن را قبول كنند كه اهل تشیع را هم بخاطر اینكه از تحریم عمر پیروی می كنند، آماج حملات خود قرار داده و آن را مرادف با زنا محسوب می كنند! به سخن معرف عمر در این زمینه دقت كنید: دو متعه در زمان پیامبر اکرم (ص) حلال بوده و من امروز آنها را حرام می کنم و مرتکبین آنها را به کیفر می رسانم. یكی متعه زنان و دیگری متعه حج.(2)
ب) دست بسته نماز خواندن هم از مواردی است كه بعد از وفات پیامبر و در زمان خلیفه دوم و به دستور او به وجود آمد. بنا به شواهد فراوان تاریخی و روایی حضرت رسول با دست باز نماز می خواندن.(2) اما عمر به دلایلی با دست بسته نماز خواندن را باب كرد.(4) حال جالب اینجاست كه در روایات آمده كه پیامبر فرموده اند: صَلُّوا كَمَا رَأَیْتُمُونِی أُصَلِّی، همانگونه كه من نماز می خوانم، نماز بخوانید.(5) حال خود قضاوت كنید كه اهل سنت تابع صرف سنت پیامبرند یا دیگران.
4. قطعا پیامبر اسلام برای هدایت بشریت آمده اند و قطعا ایشان در زمان حیاتشان به طور صریح نام حضرت علی(ع) را به عنوان جانشین خود ذكر كرده اند. اما اینكه در زمان پیامبر كسی جرات حرف زدن بر خلاف پیامبر را داشته یا خیر باید گفت متاسفانه بله، بعضی از صحابه به خود اجازه و جرات چنین عملی را می دادند. اگر بخواهیم یك مورد را نام ببریم می توان از حدیث معروف دوات و قرطاس نام برد. در این حدیث رسول خدا(ص) طلب كاغذ و قلمی را می كند تا چیزی بنویسد كه سبب هدایت مسلمین است. در این هنگام عمر با ذكر جمله «بیمارى بر پیامبر چیره شده است (كه چنین سخنانى مى گوید)، قرآن نزد شماست و كتاب خدا ما را كافى است!»(6) سخن پیامبر را رد كرده و با این كار در برابر پیامبر قد علم كرده است.
لذا با شواهدی كه ذكر كردیم جواب این عزیز تا اندازه زیادی روشن می شود. البته اگر باز هم سوالی در این زمینه داشتید خوشحال می شویم با ما ارتباط برقرار كنید.
پی نوشت ها:
1. مجلسی، محمدباقر، بحارالنوار، موسسه الوفاء، بیروت، 1404ق، ج38، ص220.
2. متقی هندی، علی، کنز العمال، الرساله، لبنان، 1409ق، ج8، ص293 و 294.
3. ترمذی، سنن ترمذی، تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان، بیروت، دارالفکر.1403ق، ج2، ص98.
4. بیهقی، احمد بن حسین، سنن بیهقی، نشر مصر ، 1348 ش، ج2، ص28.
5. بحارالانوار، همان، ج82، ص279.
6. بخاری، محمد، صحیح بخارى، دارالفکر، بیروت، بی تا، كتاب المرضى،باب17 (باب قول المریض قوموا عنى)،ح1.
ارسال شده در: پاسخ به شبهات غدیر ،

گالری تصاویر

معرفی کتاب

بحث غدیر خم از نظر قرآن شریف

عبدالكریم نیرى (بروجردى ).
چاپ اول : چاپ حكمت , قم , حدود سال 1353ش .
چاپ دوم : انتشارات نور فاطمه (س ), تهران , سال 1402ق , سال 1361ش .
كتاب پس از مقدمه ابتدا خلاصه اى از واقعهء غدیر خم و سپس بحث غدیر از نظر قرآن است كه سه آیه را مطرح مى نماید ...

خدمات چند رسانه ای علوی

دانلود نقشه غدیر

این نقشه که به صورت فلش تهیه شده است و در آن اطلاعات جالب و زیبایی از جمله: راه حج پیامبر ...

دانلود خطبه غدیر برای موبایل

نرم افزار خطابه غدیر بر روی تلفن همراه، با زبان برنامه نویسی جاوا طراحی و اجرا شده، تا دامنه ...

تم امام علی (ع) برای گوشی های سونی اریکسون

دریافت تم امام علی (ع) با موضوعیت غدیر خم برای گوشی های سونی ...

دانلود کلیپ پیمان با غدیر

دریافت کلیپ پیمان با غدیر با فرمت wmv برای عاشقان آن حضرت ...

کلیپ صلوات بر امیرالمومنین علیه السلام ویژه عید غدیر

دریافت کلیپ صلوات بر امیرالمومنین علیه السلام ویژه عید غدیر ...

کلام امیر

تبلیغات

 

مانده تا غدیر

 

جستجو در مطالب

 

نظرسنجی

 

آمار

 

درباره وبلاگ

 

موضوعات مطالب

 

خبرنامه

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات