تبلیغات
امیرالمومنین - زیارت على (ع ) در عید غدیر

زیارت على (ع ) در عید غدیر

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 1 خرداد 1388 | نظرات ( )

http://alimola.mihanblog.com


اى پروردگار! اى خداى من كه ستایش مخصوص توست ،تو كه یكتا و بى شریك و عنى بالذاتى و یگانه اى و مثل و همتایى ندارى . حضرت محمد(ص ) بنده خاص و فرستاده تو بر خلق است ،پس درود تو بر او و آل او باد. اى خدا،این جهان زیر نظر توست و تو هر روز در كارى هستى ،چنان كه از لطف توست كه بر من تفضل فرمودى و مرا به اجابت دعوت به بندگى خود گرامى داشتى و مرا اهل دین خود و لایق دعوت خویش گرداندى . سپس در پى فضل خود،فضل دیگرى و سپس ‍ جودى پس از جود دیگر به من ارزانى داشتى و همه از رافت و رحمت تو بود،نه از استحقاق من ،تا آن كه این پیمان عبودیت را بر من تجدید كردى و نعمت را بر من تمام نمودى و مرا به نعمت كامل كه توحید و بندگى و ایمان است هدایت كردى . اى خداى من ، اى سرور و مولاى من ! از تو مى خواهم كه این نعمت ایمان را همواره تا زنده ام برایم حفظ كنى ، بگونه اى كه از من خشنود باشى كه تو البته بهترین بخشندگانى .
اى خدا،فرمان تو را شنیدیم و اطاعت نمودیم و به نداى رسولت كه مردم را به سوى تو دعوت مى كرد،لبیك گفتیم . نسبت به ولایت و اطاعت مولاى ما و مولاى همه مومنان امیرالمومنین على بن ابى طالب كه بنده خداست و برادر رسول او. صدیق اكبر و حجت خدا به خلق است ،پیروى كردیم ،همان كس كه یاور دین حق و پشتیبان اهداف پیامبر(ص )است . او یاور دین خدا شد، چون او مخزن علم حق و صندوق اسرار غیب الهى است و امین خدا بر خلق و حامل سر خدا و شاهد به حق در میان خلق است
.
اى خدا، اى پرورگار، ما نداى رسولى كه خلق را به سوى تو فرا مى خواند، اجابت كردیم . پروردگارا، پس گناهان ما را بیامرز و زشتیهاى ما را بپوشان و ما را با نیكوكاران عالم بمیران و با آنها محشور ساز. پرورگارا از كرمت آنچه را كه به رسولانت وعده دادى از نعمتهاى بهشتى به ما نیز فرما و ما را در قیامت خوار مگردان كه تو نیز هرگز خلاف وعده نخواهى كرد.

http://alimola.mihanblog.com

 

اى پروردگار،ما پیامبر(ص ) تو را و وصى او كه آقا و مولاى مومنان على (ع ) است را تصدیق كردیم و به جبت و طاغوت (یعنى مخالفان پیغمبر و على (ع ) كافر شدیم پس تو ایمان و ولایت ما را حفظ كن و ما را به امام خود محشور فرما كه ما به آن بزرگواران به یقین ایمان آورده و تسلیم امر آنها هستیم ، به باطن و ظاهر آن امامان و شاهد و غایب آنها هستیم ، به باطن و ظاهر آن امامان و شاهد و غایب آنها ایمان داریم و به امامت آنها و آقایى آنها بر خود راضى و خشنودیم كه آنها واسطه فیض بین خدا و ما هستند. ما پشتوانه جز ولایت آنان و پناهى جز آنها نداریم و جز آنها به كس دیگرى توسل نمى جوییم و از هر كس كه با آنها به مخالفت بر خیزد، بیزاریم .
خدایا،تو شاهد باش كه ما به دین محمد و آل محمد(ص)  پیوسته ایم ، سخن ما سخن آنها و آیین ما آیین آنهاست ، هر چه آنها فرمودند، پذیرفته ایم و هر چه را كه منكر شدند، ما هم انكار نمودیم و هر چه را آنها دوست مى دارند، ما نیز دوست مى داریم و با هر كس دشمن هستند ما نیز دشمنیم و با هر كه مهر ورزند ما هم مهربانیم ، ما به امامان خود ایمان آورده و تسلیم امر آنها و راضى به رضاى آنها هستیم (كه رضاى آنها رضاى توست ) درود خدا بر روان پاك آنها باد. خدایا، پس تو این نعمت ایمان را بر ما تمام گردان و ما را از این كمال محروم مفرما، و براى ما ثابت و استوار گردان و ما را بر این عقیده زنده بدار و بر آن بمیران كه آل محمد امامان ما هستند، ما هم به آنها اقتدا كرده و آنها را دوست داریم و با دشمن آنها، كه دشمن خداست دشمن هستیم
.
در قسمت دیگرى از زیارت چنین آمده است
:
اى خدا، من از تو به حق محمد(ص ) پیغمبر تو، و به حق على (ع ) ولى و بنده خاص تو، و به آن شان و مقامى كه فقط به آن دو بزرگوار اختصاص ‍ دادى درخواست مى كنم كه درود بر محمد و على فرستى و از هر خیر و خوبى عاجل ، ابتدا به آنها عطا كنى . اى خدا، درود فرست بر محمد و آل محمد، و امامان و رهبران شرع الهى و داعیان و بزرگان دین خدا و ستارگان درخشان (آسمان ایمان ) و نشانهاى روشن حق و پیشواى بندگان و ستونهاى بلاد و)شهر توحید) آزادگان و رادمردان عالم و ناقه فرستاده شده و كشتى نجات در دریاى عمیق معرفت و خداشناسى

اى خدا، درود فرست بر محمد و آل محمد و گنجهاى علم تو و اركان توحید و معرفت و ستونهاى دین و معدنهاى بخشش و كرامت و خاص و خالصان آفرینش تو و برگزیدگان خلق تو كه متقیان و پاكیزگان و بزرگواران و نیكویان خلق هستند و درگاه مورد نیاز به مردم كه هر كس به آن درگاه لطف در آید، نجات مى یابد و هر كس امتناع ورزد هلاك مى شود.
اى خدا، درود فرست بر محمد و آل محمد كه اهل و برگزیده ( رجال ) تو هستند. تو خلق را امر به سوال در علوم آسمانى از آن بزرگواران كردى و آنان خویشاوندان و نزدیكان رسولند كه امر به محبتشان فرمودى و اداى حقشان را به خلق واجب كردى و بهشت را جایگاه كسى كه پیرو آنهاست قرار

دادى . اى خدا، درود بر محمد و آل محمد فرست چون خلق را به اطاعت تو امر نمودند و از عصیان تو نهى كردند و بندگانت را به وحدانیت تو راهنمایى كردند.
اى خدا، من از تو درخواست مى كنم به حق محمد(ص ) پیغمبر تو و برگزیده ات و بنده خاص خالصت و امین وحى و فرستاده تو به سوى خلق و به حق امیرالمومنین و پیشواى دین و رهبر سلسله نیكان عالم ؛ آن وصى وفادار پیغمبر و صدیق اكبر و آن كه میان حق و باطل جدا كند. آنكه كامل است و شاهد و نماینده توست و رهنماى خلق به سوى توست و آنكه فرمان تو را با صداى رسا به عالم رسانید و در راه دین تو كوشش فراوان كرد و باكى از سرزنش بدگویان نداشت . تو را قسم مى دهم كه اولا بر محمد و آل محمد درود فرستى و آنگاه در این روز شریف غدیر كه عقد خلافت و عهد ولایت على (ع ) را بر گردن خلق نهادى و دین را ولایتش به حد كمال رسانیدى ، در این روز مرا از عارفان (به خدا و رسالت و ولایت ) قرار دهى و به احترام این روز، و به حق مومنان به شرافت این روز كه مرا از آزادشدگان از آتش دوزخ مقرر فرمایى و از حسودان نعمت آسوده دارى
.
اى خدا، كه چنان كه این روز را بزرگترین عید خود قرار دادى و در آسمان ، روز عید عهد و پیمان نام نهادى و در زمین ، روز اخذ میثاق و روز جمع سوال (یعنى روزى كه از تمام خلق درباره عهد این روز سوال كنند كه به عهد ولایت وفا كردند یا نكردند). خدایا! درود فرست بر محمد و آل محمد(ص ) و چشم ما را به جمال آنها روشن ساز و تفرقه و پراكندگى ما را به اتحاد و وحدت تبدیل كن و بعد از نعمت هدایتت ما را از گمراهى حفظ فرما و ما را از شكر گزاران نعمتهایت قرار ده ، اى مهربانترین مهربانان
.
ستایش خداى را كه ما را به شرافت و احترام این روز آشنا و بینا گردانید و ما مسلمان را به این روز گرامى داشت و شرف معرفتش را به ما عطا كرد
.
اى رسول خدا و اى امیر اهل ایمان ، از من بر شما دو بزرگوار و عترت و دوستانتان بهترین سلام و تحنیت باد تا زمانى كه شب و روز در جهان باقى است . من شما را وسیله توجه خودم و خداى شما در انجام مقاصد و بر آمدن حاجتها و آسان شدن كارهاى مشكل قرار مى دهم
.
اى خدا، من از تو درخواست مى كنم به حق محمد و آل محمد كه درود بر محمد و آلش فرستى و لعنت بر منكران حق و منكران روز غدیر و مخالفان احترام آن كه با (شكستن عهد ولایت على (ع ) در روز عید غدیر) راه دین تو را به مردم بستند تا نور تو را خاموش كنند، اما خداى متعال جز آن كه نور وحى و چراغ حجت به حق خود را روشن نگه مى دارد، نخواهد كرد
.
اى خدا! تو به اهل بیت رسولت محمد(ص ) فرج و گشایش عطا فرما و غم و آلام آنها را بر طرف گردان و به بركت آنان بر دل مومنان مرهم بگذار و غم و اندوه بخصوص غم فراق امام زمان را از عدل و داد پر گردان ، چنان كه پر از ظلم و جور شده است و وعده فرج و سلطنت الهیه را كه به ایشان داده اى

، آشكار گردان كه تو هرگز خلاف وعده نخواهى كرد.

منبع: كتاب پیام غدیر، اثر عذرا انصاری

 http://alimola.mihanblog.com
ارسال شده در: پیام غدیر ،

گالری تصاویر

معرفی کتاب

بحث غدیر خم از نظر قرآن شریف

عبدالكریم نیرى (بروجردى ).
چاپ اول : چاپ حكمت , قم , حدود سال 1353ش .
چاپ دوم : انتشارات نور فاطمه (س ), تهران , سال 1402ق , سال 1361ش .
كتاب پس از مقدمه ابتدا خلاصه اى از واقعهء غدیر خم و سپس بحث غدیر از نظر قرآن است كه سه آیه را مطرح مى نماید ...

خدمات چند رسانه ای علوی

دانلود نقشه غدیر

این نقشه که به صورت فلش تهیه شده است و در آن اطلاعات جالب و زیبایی از جمله: راه حج پیامبر ...

دانلود خطبه غدیر برای موبایل

نرم افزار خطابه غدیر بر روی تلفن همراه، با زبان برنامه نویسی جاوا طراحی و اجرا شده، تا دامنه ...

تم امام علی (ع) برای گوشی های سونی اریکسون

دریافت تم امام علی (ع) با موضوعیت غدیر خم برای گوشی های سونی ...

دانلود کلیپ پیمان با غدیر

دریافت کلیپ پیمان با غدیر با فرمت wmv برای عاشقان آن حضرت ...

کلیپ صلوات بر امیرالمومنین علیه السلام ویژه عید غدیر

دریافت کلیپ صلوات بر امیرالمومنین علیه السلام ویژه عید غدیر ...

کلام امیر

تبلیغات

 

مانده تا غدیر

 

جستجو در مطالب

 

نظرسنجی

 

آمار

 

درباره وبلاگ

 

موضوعات مطالب

 

خبرنامه