پاسخ به شبهات دوست سنی

ارسال شده توسط رسول گ.م | در جمعه 30 اسفند 1387 | نظرات ( )

http://alimola.mihanblog.com

http://alimola.mihanblog.com

چند هفته پیش یکی از دوستان اهل سنت در نظرات وبلاگ من نظری اینگونه داده بود

حتما بخوانید.........آقا شما خجالت نمیکشید. از اینکه غیرت حضرت علی و امام حسن و حسین را زیر سوال میبرید شما از خدا نمیترسید که تمام صحابه به جز 4 نفر را مرتد میدانید بله جناب. اصحاب بیامبر را فقط کافرهاو مسیحی ها ویهودیها و شیعه ها مرتد می دانند. شما تا حالا از خودتون سوال کردید که اگر عمر قاتل فاطمه بود بس چرا حضرت علی دخترش را بنام ام الکثوم را به عقد عمر در میآورد. ایا انسان دخترش را به قاتل دختر بیامبر میدهد لابد ازترس یا از روی تقیه بود.از خدا و رسولش بترس بله حضرت علی بسرهایی با نام عمر و ابوبکر و عثمان هم دارد. اگه باور نداری برو کتابهای خودتو تحقیق کن ببین اسم فرزندان علی چیست. آیا این ها از روی تقیه بود ..ما اهل سنت دوستار اهل بیت هستیم ما اهل سنت دوستار شاگردان حضرت محمد هستیم.فقط از شما میخوام در مورد اهل سنت لا اقل از کتب معتبر معتبر معتبر یعنی صحاح سته تحقیق کنید.خداوند همه ما را هدایت کند. درضمن در مورد شهادت حضرت فاطمه تقویم های 15 سال گذشته را نگاه کن ببین که نوشته فاطمه وفات یافته است و این 2 حالت ندارد یا شما دروغگو هستید که میگویید فاطمه شهید شده یا گذشتگان شیعه دروغگو هستند که میگویند حضرت فاطمه وفات یافته. به امید روزی که همه ی ما مسلمانان متحد باشیم

http://alimola.mihanblog.com

که در زیر پاسخ این دوست عزیز آورده شده است

پاسخ:

با عرض سلام خدمت دوست عزیز

 http://alimola.mihanblog.com

اولا ّبا ذکر وفات به جای شهادت هیچ گاه تاریخ عوض نمیشود و ممکن است اشتباه و سهوی از جانب ناشر آن تقویم باشد .

 

اما این كه على (ع) چرا دخترش را به ازدواج عمر درآورد؟ در آن روزگار ازدواج مردى پیر با دخترى جوان كارى معمول بود. از طرف دیگر امام على پیشنهاد چنین ازدواجى نكرده بود. عمر بن خطاب براساس روایتى كه مى گفت از پیامبر (ص) شنیده و مضمون آن این بود كه:» روز قیامت تمام پیوندهاى سببى (ازدواجى) بریده مى شود جز پیوند سببى من «، (انساب الاشراف، ج 2، ص 411- مستدرك حاكم، ج 3، ص 142- شرح الاخبار فى فضایل ائمه الاطهار (اثر قاضى نعمان صاحب دعایم)، ج 2، ص 506- ذخائر العقبى، ص 69- بحار، ج 25، ص 247- اعلام الورى، ص 204- المجدى، ص 17 (اصرار داشت كه با دختر امام على (ع) از حضرت فاطمه (ع) ازدواج كند. به این منظور چند بار و به اصرار از ام كلثوم خواستگارى كرد و هر بار امام على (ع) به بهانه كوچك بودن ام كلثوم خواسته عمر را رد كرد؛ تا ان كه كار به اجبار و تهدید كشید وعباس عموى امام على (ع) واسطه شد و این ازدواج صورت گرفت، (كافى، ج 5، ص 346 (. چنین ازدواج هایى در صدر اسلام سابقه داشت و ازدواج زنان علوى با مردانى كه به گونه اى با اهل بیت دشمن بوده یا دست كم شیعه نبوده اند بسیار است. از جمله ازدواج یكى از دختران حضرت على (ع) (ام الحسن) با عبدالله بن زبیر، (المجدى، ص 18- اصیلى، ص 59- انساب الاشراف، ج 2، ص 414 (و ازدواج رمله كبرى، (مقتل امیرالمؤمنین، ص 121- جمهره انساب العرب، ص 87 (با معاویه پسر مروان حكم و ازدواج سكینه دختر امام حسین (ع) با مصعب بن زبیر. از سوى دیگر امام حسن و امام حسین (ع) نیز با دختر طلحه مشهور ازدواج كرده اند. پیامبر (ص) نیز دو دختر خود را به عثمان بن عفان و یكى را به ابوالعاص ابن ربیع شوهر داد. روابط خانوادگى خاندان پیامبر (ص) با دیگران و حتى كسانى كه دشمنى داشته اند منحصر به ام كلثوم دختر امام على (ع) نیست.

 

در كتاب كافى درباره تزویج ام كلثوم چهار حدیث صحیح وارد شده و ما داورى خود را براساس این حدیث ها قرار مى دهیم:

 

1- حضرت امام جعفر صادق (ع) گفت: وقتى كه عمر بن خطاب به خواستگارى ام كلثوم رفت، حضرت على (ع) به او گفت: ام كلثوم كوچك است. عمر بن خطاب برگشت. عباس بن عبدالمطلب را دید و گفت: آیا من عیبى دارم؟ عباس گفت: چه عیبى؟ عمر بن خطاب گفت: براى خواستگارى نزد برادرزاده ات على رفتم و او جواب رد داد. به خدا سوگند چاه زمزم را پر مى كنم، همه احتراماتتان را نابود مى كنم و دوشاهد اقامه مى كنم كه على دزدى كرده و دستش را مى برم. عباس نزد على (ع) آمد و ملاقات با عمر را به اطلاع آن حضرت رساند واز او درخواست كرد كه امر ازدواج ام كلثوم را به من بسپار و حضرت على (ع) هم چنین كرد و عباس هم ام كلثوم را به همسرى عمر درآورد، (فروع كافى، ج 5، ص 346، حدیث 2، باب تزویج ام كلثوم، چاپ آخوندى، 1362 ).

 

2- زراره از حضرت امام صادق (ع) درباره تزویج ام كلثوم به عمر پرسید. حضرت امام صادق (ع) فرمود: ناموسى بود كه از ما غصب كردند، (همان، حدیث 1 ).

 

3- از حضرت امام صادق (ع) پرسیدند: اگر شوهر زنى بمیرد، باید در كجا عده وفات نگه دارد، در خانه شوهرش یا هر كجا بخواهد؟ امام فرمود: هر كجا بخواهد. سپس امام فرمود: وقتى كه عمر بن خطاب مرد، حضرت على نزد ام كلثوم رفت و او را به خانه خودش آورد، (همان، ج 6، ص 115، حدیث 1- تهذیب، ج 8، ص 161 به نقل از كافى- استبصار، ج 3، ص 352 ).

 

4- سلیمان بن خالد مى گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: زن شوهر مرده در كجا عده وفات نگه دارد؟ امام فرمود: هر كجا كه بخواهد. سپس فرمود: وقتى كه عمر مرد، حضرت على (ع) ام كلثوم را به خانه خودش آورد، (همان، حدیث 2- تهذیب، ج 8، ص 161- استبصار، ج 3، ص 352، هر دو به نقل از كافى).

 

از این چهار حدیث چند مطلب استفاده مى شود:

 

1- حضرت على خواستگارى عمر را رد كرد. 2- عمر، حضرت على را تهدید كرد. 3- حضرت على در اثر آن تهدید و به خاطر رعایت مصالح تن به این كار داد ولى راضى نبود. 4- متولى تزویج عباس بن عبدالمطلب بود نه خود حضرت على (ع). 5- ام كلثوم كوچك بود و هنوز در سنى نبود كه شوهر كند.

 

اما بنا بر تحقیق آیت الله العظمى مرعشى، ام كلثوم كه با عمر بن خطاب ازدواج كرده است و از او صاحب فرزند شده است غیر از ام كلثوم معروف است كه دختر فاطمه زهرا (س) و خواهر زینب كبرى (س) مى باشد. بلكه ربیبه حضرت على (ع) از اسما بنت عمیس بوده است. چنان كه در نامه مورخه ربیع الاول 1407 با مهر و امضاى آیت الله مرعشى آمده است:» ام كلثوم كه با عمر ازدواج كرد ربیبه على (ع) بود. دختر اسما بنت عمیس از ابوبكر. او كودك بود و با ازدواج اسما با على (ع) پس از مرگ ابوبكر به خانه على آمد و بزرگ شد و با عمر ازدواج كرد او را همه جا ام كلثوم بنت على (ع) مى گفتند. او با پسرش زید بن عمر در زمان امام مجتبى فوت كردند. امام (ع) بر او و پسرش یك نماز میت خواند و همین دلیل بر جواز نماز بر دو میت در یك نماز شد. ام كلثوم دختر فاطمه (س) در كربلا با خواهرش بود و در شب یازدهم تا صبح مواظب اطفال امام حسین (ع) بود كه خود دلیل دیگرى بر نفى ازدواج او با عمر است؛ زیرا اگر زن عمر بود و فرزندى داشت در جریان كربلا منعكس مى شد، در اسارت كوفه و شام مطرح مى گشت، اصولا براى او حرمتى قائل مى شدند.

 

مرحوم سید ناصر حسین معروف به ناصرالمله نجل صاحب كتاب عبقات الانوار، كتابى دارد در نفى این تزویج به نام افحام الاعدا و الخصوم فى نفى تزویج سیدتنا ام كلثوم.

 

مرحوم بلاغى صاحب آلاءالرحمن نیز رساله مفصلى دارد در نفى این تزویج «، (حسنى، على اكبر، تاریخ تحلیلى و سیاسى اسلام، ج 2، ص 75- 06 ).

 

در مورد شبهه علی بسرهایی با نام عمر و ابوبکر و عثمان هم دارد. اگه باور نداری برو کتابهای خودتو تحقیق کن ببین اسم فرزندان علی چیست.

 

باید توجه نمود که اسامی خلفای سه گانه، اسامی مخصوص این سه نفر نبود، بلکه این اسامی قبل از اسلام و بعد از اسلام در میان عرب شایع و گسترده بود. این نامگذاری هرگز دلیل بر علاقه به مقام خلافت و اداره کنندگان آن نیست. در ایران ما شاه به نام محمدرضا» منفورترین انسان بود، ولی در عین حال،‌ این مانع از آن نبود که اسم محمدرضا از نامهای رایج و محبوب میان مردم باشد، شما می توانید با مراجعه به کتابهای رجالی مانند الاستیعاب نگارش ابن عبدالبرّ، اسد الغابه، نگارش ابن اثیر، اسامی صحابه ای که به نامهای ابی بکر یا عمر و عثمان بودند ملاحظه فرمایید.

 

ما در این جا، تنها به یک کتاب به نام «اسدالغابه فی معرفه الصحابه» بسنده می کنیم و از کسانی نام می بریم که نام آنان «عمر» بود.

 

1.عمر الاسلمی، 2. عمر ال جمعی، 3. عمر بن الحکم، 4. عمر بن سالم الخزاعی، 5. عمر بن سراقه، 6. عمر بن سعد الانماری، 7. عمر بن سعد السلمی، 8. عمر بن سفیان، 9. عمر بن ابی سلمه، 10. عمر بن عامر السلمی، 11. عمر بن عبیدالله، 12. عمر بن عکرمه، 13. عمر بن عمرو اللیثی، 14. عمر بن عمیر، 15. عمر بن عوف، 16. عمر بن غزیهف 17. عمر بن لاحق، 18. عمر بن مالک بن عقبه، 19. عمر بن مالک الانصاری، 20. عمر بن معاویه الغاضری، 21. عمر بن یزید، 22. عمر بن الیمانی.

 

اینها تنها کسانی هستند که ابن اثیر از آنها نام برده است، و اگر تابعان را که نامشان عمر بوده بر آنها اضافه شود، تصدیق خواهید فرمود که این اسم و اسماء دیگر خلفا از اسامی معروف بین عرب جاهلی و اسلامی بوده و هرگز از شنیدن این نام، کسی تداعی نمی کرد. افزون بر این، وجه دیگری نیز در این نام گذاری بود که در پاسخ سؤال ششم خواهد آمد.

 

بنابراین، نمی توان با یک اسم گذاری همه آنچه که در تاریخ از ظلم و ستم بر اهل بیت آمده است انکار نمود.

 

گذشته بر این اگر شرایط خفقان و تاریک و وحشت و فشار را بر شیعیان در آن روزگار در نظر آوریم خواهیم دید ائمه معصوم از اهل بیت برای نجات شیعیان ناگزیر دست به اقداماتی می زدند که شرعاً جایز بود از جمله:

 

نام فرزندانشان را به نام خلفا می¬گذاشتند با بزرگان صحابه پیوند خویشاوندی از طریق ازدواج برقرار می کردند تا از این فشارها بکاهند و دستگاه ظلم بنی امیه و بنی عباس به این بهانه که آنان با خلفای سه گانه معارضند از سادگی مردم سوء استفاده کرده بر آنان و شیعیانشان بیش از پیش فشار و قتل و غارت وارد کنند.

یا علی مدد

http://alimola.mihanblog.com
ارسال شده در: پاسخ به شبهات غدیر ،

گالری تصاویر

معرفی کتاب

بحث غدیر خم از نظر قرآن شریف

عبدالكریم نیرى (بروجردى ).
چاپ اول : چاپ حكمت , قم , حدود سال 1353ش .
چاپ دوم : انتشارات نور فاطمه (س ), تهران , سال 1402ق , سال 1361ش .
كتاب پس از مقدمه ابتدا خلاصه اى از واقعهء غدیر خم و سپس بحث غدیر از نظر قرآن است كه سه آیه را مطرح مى نماید ...

خدمات چند رسانه ای علوی

دانلود نقشه غدیر

این نقشه که به صورت فلش تهیه شده است و در آن اطلاعات جالب و زیبایی از جمله: راه حج پیامبر ...

دانلود خطبه غدیر برای موبایل

نرم افزار خطابه غدیر بر روی تلفن همراه، با زبان برنامه نویسی جاوا طراحی و اجرا شده، تا دامنه ...

تم امام علی (ع) برای گوشی های سونی اریکسون

دریافت تم امام علی (ع) با موضوعیت غدیر خم برای گوشی های سونی ...

دانلود کلیپ پیمان با غدیر

دریافت کلیپ پیمان با غدیر با فرمت wmv برای عاشقان آن حضرت ...

کلیپ صلوات بر امیرالمومنین علیه السلام ویژه عید غدیر

دریافت کلیپ صلوات بر امیرالمومنین علیه السلام ویژه عید غدیر ...

کلام امیر

تبلیغات

 

مانده تا غدیر

 

جستجو در مطالب

 

نظرسنجی

 

آمار

 

درباره وبلاگ

 

موضوعات مطالب

 

خبرنامه

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات